Η τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα μιας μηχανής να κατανοεί το περιβάλλον, να μαθαίνει, και να λαμβάνει αποφάσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη και οι δυνατότητες που παρέχουν οι τεχνολογίες που βασίζονται σε αυτή, έχει ένα ευρύ φάσμα χρήσεων για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς, από τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής, μέχρι τη συγκέντρωση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων σχετικά με τις διαδικασίες και λειτουργίες της εταιρείας.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων (Chief Information Officers, Chief Data Officers and Chief Digital Officers, Chief Technical Officers), σε στελέχη επιχειρήσεων με ειδίκευση στους τομείς του ΙΤ, σε Data Analysts, σε Software Developers, σε επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, σε συμβούλους επιχειρήσεων, σε Υπευθύνους Στρατηγικού Σχεδιασμού, καθώς και σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας, της πληροφορικής, της διοίκησης επιχειρήσεων, αλλά και φοιτητές  που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο γνωστικό αντικείμενο της τεχνητής νοημοσύνης αντιλαμβανόμενοι την επίδραση της στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

 

Οφέλη

Μέσω του σεμιναρίου A.I. in Business του Athens International College οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν την επίδραση της υιοθέτησης τεχνολογιών και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών των επιχειρήσεων, καθώς και στην συνεπακόλουθη μείωση του κόστους και μεγιστοποίησης του κέρδους,
 • Αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις, τους δυνητικούς κινδύνους, και το κόστος της εξάπλωσης των εφαρμογών και των χρήσεων της τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά από τη σκοπιά της συλλογής, αποθήκευσης, και επεξεργασίας μεγάλου όγκου προσωπικών δεδομένων,
 • Εκτιμούν τη συμβολή των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των σύγχρονων βιομηχανικών συστημάτων των μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων,
 • Αξιολογούν την καταλυτική επίδραση που δύναται να έχει η τεχνητή νοημοσύνη σε μια σειρά από επαγγελματικούς κλάδους, και την ανάγκη προσαρμογής των επιχειρήσεων και του εργατικού δυναμικού στην νέα πραγματικότητα,
 • Γνωρίζουν την αξία της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείο υποβοήθησης της αξιολόγησης των συνεπειών επιχειρηματικών δράσεων και πρωτοβουλιών μέσω της ταχείας ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, και του ρόλου της τεχνητής νοημοσύνης στη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων,
 • Αποτιμούν τις κυριότερες χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, στους τομείς της Μηχανικής Μάθησης, της Κυβερνοασφάλειας, και της Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων.

 

Θεματολογία Σεμιναρίου

Ενότητα 1:

 • Ορισμός της τεχνητής νοημοσύνης
 • Εφαρμογές I.
 • Μηχανική Μάθηση

Ενότητα 2:

 • Big Data
 • Τεχνητή νοημοσύνη και Analytics
 • Τεχνητή νοημοσύνη και Marketing

Ενότητα 3:

 • Οφέλη A.I. για τις επιχειρήσεις
 • Διαδίκτυο των Πραγμάτων
 • ROI για την τεχνητή νοημοσύνη

Ενότητα 4:

 • Τεχνητή νοημοσύνη και λήψη αποφάσεων
 • Τεχνητή νοημοσύνη και οργανωτική δομή
 • Εταιρικές στρατηγικές αξιοποίησης τεχνητής νοημοσύνης

Ενότητα 5:

 • Σύγχρονες τάσεις I.
 • Υπεύθυνη χρήση A.I., προστασία προσωπικών δεδομένων
 • Ηθικά διλήμματα

Ενότητα 6:

 • Case Studies
 • Ομαδική Προφορική Παρουσίαση
 • Αξιολόγηση Σεμιναρίου

 

Παρουσίαση

Κατά την διάρκεια της τελευταίας διάλεξης, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες, και θα προετοιμάσουν μια προφορική παρουσίαση διάρκειας 15 λεπτών, παρουσιάζοντας, περιγράφοντας, και αναλύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις από την υιοθέτηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, καθώς τα τις προεκτάσεις της εξάπλωσης της τεχνητής νοημοσύνης στις στρατηγικές και τις λειτουργίες των επιχειρήσεων.

 

Διάρκεια

20 ώρες | Δευτέρα εως Παρασκευή 18:00-21:00, Σάββατο 10:00-15:00

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση παρέχεται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης