Έχει αποδειχθεί πως η άριστη εμπειρία πελάτη είναι μια σημαντική παράμετρος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Για να το πετύχουμε πρέπει να κατανοήσουμε πώς το CX ενισχύει την εταιρική αξία, να αποκτήσουμε δεξιότητες και να γνωρίσουμε τα εργαλεία για να δημιουργήσουμε εταιρικές στρατηγικές, να γνωρίσουμε τις μεθόδους μέτρησης και να μπορούμε να σχεδιάζουμε το «ταξίδι» και την εμπειρία των πελατών μας.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη και τις ομάδες τους που προέρχονται από τμήματα μάρκετινγκ, πωλήσεων, διαχείρισης εμπειρίας πελατών, εξυπηρέτησης πελατών, CX practitioners, CX decision-makers, καθώς και σε συμβούλους πωλήσεων και συμβούλους e-business, αλλά και σε επιχειρηματίες και φοιτητές που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους επάνω στο αντικείμενο της Εμπειρίας Πελατών.

 

Οφέλη

Μέσω του σεμιναρίου Customer Experience του Athens International College οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της Εμπειρίας Πελάτη, καθώς και την σημασία της ικανοποίησης του πελάτη στην ανάπτυξη της επιχείρησης,
 • Γνωρίσουν την διαδικασία δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της παροχής προσωποποιημένης και διαφοροποιημένης εμπειρίας για τους πελάτες,
 • Εκτιμήσουν την αξία της διατήρησης του πελάτη και της σύνδεσης του πελάτη με την επωνυμία, για την αύξηση των πωλήσεων και την περαιτέρω μεγέθυνση της επιχειρήσης,
 • Βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τους τύπους της Εμπειρίας Πελάτη (product experience, shopping & service experience, consumption experience), καθώς και το πλαίσιο μοντέλων αξιολόγησης του CX,
 • Γνωρίσουν την διαδικασία χαρτογράφησης και διαδρομής του CX,
 • Αποτιμήσουν την αξία της συνεχούς βελτίωσης του CX, μέσω της εξέτασης των αποτελεσμάτων του βελτιωμένου CX, καθώς και να αποκτήσουν μια γενική εικόνα σχετικά με τις ιδανικές πρακτικές CEM και τον αντίκτυπο τους στις οικονομικές επιδόσεις της επιχείρησης.

 

Θεματολογία Σεμιναρίου

Ενότητα 1:

 • Μαθησιακοί Στόχοι & Θεματολογία Διαλέξεων
 • Η έννοια του CX
 • Τα είδη του CX

Ενότητα 2:

 • Χαρτογράφηση Ταξιδιού Πελατών
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω CX Mapping
 • Μέτρηση και Αποτίμηση του Customer Experience

Ενότητα 3:

 • Πρακτικές για συνεχή βελτίωση του CX
 • Τί είναι το Customer Experience Management
 • Ιδανικές πρακτικές CEM

Ενότητα 4:

 • Μέτρηση του CX
 • Ανάλυση του CX
 • Έρευνα της Εμπειρίας Πελάτη (Συνεντεύξεις, Ερωτηματολόγια)

Ενότητα 5:

 • Στρατηγικές CX
 • Προκλήσεις στον τομέα του CX
 • CX transformation

Ενότητα 6:

 • Case Studies
 • Ομαδική Προφορική Παρουσίαση
 • Αξιολόγηση Σεμιναρίου

 

Παρουσίαση

Κατά την διάρκεια της τελευταίας διάλεξης, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες, και θα προετοιμάσουν μια προφορική παρουσίαση διάρκειας 15 λεπτών, εστιάζοντας στην δημιουργία ενός Customer Journey Map.

 

Διάρκεια

20 ώρες | Δευτέρα εως Παρασκευή 18:00-21:00, Σάββατο 10:00-15:00

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση παρέχεται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης