CYBER SECURITY FOR EXECUTIVES

Στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο, είναι επιτακτική ανάγκη τα στελέχη κάθε επιπέδου, αλλά κυρίως οι ηγέτες, να κατανοήσουν τη σημασία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και πώς να προστατεύσουν την επιχείρηση από απειλές. Ενώ αυτές οι ανησυχίες έμεναν έως σήμερα σε Chiefs όπως CIO, CTO, CISO ή IT, είναι τώρα ευθύνη των στελεχών σε ολόκληρο τον οργανισμό να το διατηρήσουν ασφαλές και να γίνουν το παράδειγμα για την υπόλοιπη ομάδα.

 • 29% των επιχειρήσεων που παραβιάστηκαν έχασαν τα έσοδα τους
 • 38% από αυτές έχασαν περισσότερο από το 20% των ετήσιων εσόδων τους
 • Το 23% των επιχειρήσεων έχασε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες μετά από επίθεση στον κυβερνοχώρο
 • 22% των επιχειρήσεων που υπέστησαν επίθεση στον κυβερνοχώρο έχασαν μεγάλο αριθμό πελατών

Χωρίς ένα ισχυρό σύστημα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, η επιχείρηση κινδυνεύει από απώλεια εσόδων, φήμης και πελατών – κάτι που τελικά οδηγεί σε σημαντική μείωση της κερδοφορίας. Ακόμη και διεθνώς γνωστές και γνωστές εταιρείες και στελέχη δεν είναι απαλλαγμένα από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και τις συνέπειές τους: Το 2019, η ……. αποκάλυψε ότι υπέστη παραβίαση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο έξι χρόνια πριν το 2013, με αποτέλεσμα την κλοπή ευαίσθητων δεδομένων από περισσότερους από 31 εκατομμύρια πελάτες. Η έλλειψη εταιρικής αποκάλυψης είχε ως αποτέλεσμα την παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και ορισμένων άλλων μελών της εκτελεστικής ομάδας, καθώς και μια μαζική διευθέτηση στους πληγέντες: 18,5 εκατομμύρια δολάρια σε 47 πολιτείες.

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, δεν μπορεί να είναι μόνο ευθύνη του Διευθυντή Πληροφοριών, του Διευθυντή Τεχνολογίας ή ακόμη και του τμήματος Πληροφορικής. Όλα τα μέλη ενός οργανισμού διαδραματίζουν ρόλο στη συνεχή υγεία της υποδομής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο – και κανένα δεν έχει μεγαλύτερη επιρροή από τα στελέχη.

 

Το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα Cyber Security for Executives έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους σημερινούς και μελλοντικούς ηγέτες να προσαρμοστούν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί σε ένα ταχέως εξελισσόμενο ψηφιακό περιβάλλον. Θα σας εξοπλίσει με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να οδηγήσετε τον εαυτό σας – και στη συνέχεια θα μεταφράσετε αυτήν τη γνώση για να καθοδηγήσετε άλλους και να σχηματίσετε αποτελεσματική ομαδική συνεργασία για να είστε έτοιμοι.

Το Διαδίκτυο είναι βασικό στοιχείο στην καθημερινή ζωή πολλών ανθρώπων. Είναι ένα υπέροχο μέρος γεμάτο με πολλές πληροφορίες, αλλά είναι επίσης γεμάτο κινδύνους. Η παραμονή ασφαλής στον κυβερνοχώρο δεν είναι πλέον μια επιλογή, καθώς έχουμε πολλά να χάσουμε εάν δεν προσέξουμε. Αυτό το πρόγραμμα καλύπτει τη σημασία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της ευαισθητοποίησης, της εμπιστευτικότητας των δεδομένων και των ορθών πρακτικών κατά τη χρήση του κυβερνοχώρου και των κοινωνικών μέσων. Καθοδηγεί τα στελέχη σε κάθε πτυχή της ασφάλειας με έναν ευρύ, εύκολο στην κατανόηση τρόπο και εξηγεί την αξία της ασφάλειας δεδομένων, τόσο προσωπικών όσο και για τις επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα Cyber Security for Executives θα εξοικειώσει τα στελέχη με την επανάσταση στον κυβερνοχώρο. Θα διερευνήσει επίσης την επιχειρηματική επίδραση από τεχνολογίες που προκαλούν διαταραχές: Internet, Social Media, Mobile, Cloud, Big Data, Internet of Things, Blockchain; digital customers.

 

Στόχοι μάθησης

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Cyber Security for Executives θα σας βοηθήσει να βοηθήσετε τον οργανισμό σας να είναι ασφαλής στο ψηφιακό περιβάλλον. Θα σας εξοπλίσει με τις γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την διαχείριση μιας επιτυχημένης στρατηγικής στον κυβερνοχώρο.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνουν:

 • Η ανάγκη και η σημασία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
 • Τα χαρακτηριστικά και η αξία των προσωπικών δεδομένων και δεδομένων εντός ενός οργανισμού.
 • Τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία μιας επίθεσης στον κυβερνοχώρο.
 • Οι τάσεις στο πεδίο των απειλών στον κυβερνοχώρο.
 • Η κατανόηση και η προστασία των συσκευών από απειλές.
 • Η προστασία του απορρήτου.
 • Τεχνικές για την προστασία των οργανισμών από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.
 • Η συμπεριφορά στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
 • Νομικά και ηθικά ζητήματα στον κυβερνοασφάλεια.

 

Οφέλη από τη μάθηση

 • Ο Ψηφιακά Έτοιμος Ηγέτης: Διατηρώντας τους Οργανισμούς Ασφαλείς στην Ψηφιακή Εποχή.
 • Ο σύγχρονος ηγέτης πρέπει να κατανοήσει τις πολυπλοκότητες που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο.
 • Οι αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσουν πραγματικά τον κόσμο στον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε. Οι ηγέτες σε οργανισμούς όλων των σχημάτων και μεγεθών, πρέπει όχι μόνο να γνωρίζουν τι υπάρχει στον ορίζοντα αλλά και να αρχίσουν να προετοιμάζονται και να σχεδιάζουν τώρα.
 • Το να παραμένει ψηφιακά ασφαλής είναι η νούμερο ένα πρόκληση για κάθε σύγχρονη επιχείρηση.
 • Η ψηφιακή εποχή δημιουργεί επιχειρηματική αξία, αλλά αυξάνει επίσης την έκθεση σε κυβερνοεπιθέσεις. Η εκθετική ανάπτυξη των δικτυωμένων συνδέσεων αφήνει τα δεδομένα πιο ευάλωτα σε επιθέσεις, δημιουργώντας μια αυξανόμενη ανάγκη για νέες γνώσεις.
 • Στο πρόγραμμα χρησιμοποιείται η επιχειρηματική προσέγγιση και όχι η τεχνολογική για να διερευνηθεί το γιατί, το τι, το πώς και το ποιος χρειάζεται για να γίνει ένας οργανισμός ασφαλής.
 • Αυτό το πρόγραμμα προκαλεί τους ηγέτες να γίνουν ακόμη πιο υπεύθυνοι ηγέτες. Τους βοηθά να βελτιώσουν τις γνώσεις και την κατανόησή τους σχετικά με τις επαναστάσεις των ψηφιακών και των κοινωνικών μέσων και τους κάνει να σκέφτονται καλύτερα σχετικά με το τι απαιτείται για την ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
 • Οι περισσότεροι οργανισμοί και επιχειρήσεις λειτουργούν χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο. Ωστόσο υπάρχουν κίνδυνοι, οι οποίοι πρέπει να γίνουν κατανοητοί ως μέρος της κανονικής διαχείρισης των επιχειρήσεων. Αυτό το μάθημα θα εντοπίσει τους κύριους κινδύνους, θα εξηγήσει γιατί είναι σχετικοί και θα προσφέρει οδηγίες για τον τρόπο διαχείρισης τους.,
 • Μέσω πρακτικών ασκήσεων και μιας προσέγγισης μελέτης περιπτώσεων, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες και γνώσεις για να επιβλέπουν στρατηγικές ασφάλειας της επιχείρησής τους.

 

Modules

Module 1: Introduction – Understanding why cybersecurity risk is business risk: the landscape

Αυτή η ενότητα δίνει μια επισκόπηση του Cyber Security, την ορολογία και την γλώσσα που χρησιμοποιείται καθώς και την σημασία του σήμερα. Αναδεικνύει γιατί το Cyber Security σχετίζεται με τις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς και διερευνά το μέλλον για αυτόν τον βασικό τομέα στην λειτουργία της επιχείρησης.

Module 2: Understanding technology and identifying threats, critical business systems, and assets to an organization

Αυτή η ενότητα ασχολείται με το βασικό ερώτημα: Υπάρχει πραγματική απειλή στον κυβερνοχώρο για τους οργανισμούς ποιες είναι αυτές οι απειλές και πώς επηρεάζουν τους οργανισμούς και το άτομο; Εξετάζει επίσης τους τύπους επίθεσης που μπορούν να επηρεάσουν έναν οργανισμό. Παρέχει μια επισκόπηση του τρόπου διεξαγωγής των επιθέσεων και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται όπως: sniffing δικτύου, ηλεκτρονικό ψάρεμα, κοινωνική μηχανική και φυσικές επιθέσεις. Διερευνά επίσης ορισμένες από τις σχετικές εθνικές και διεθνείς νομοθεσίες και στοχεύει να εμπλουτίσει τις γνώσεις των executives σχετικά με τις νομικές, κανονιστικές και επιχειρηματικές ευθύνες που έχουν οι επιχειρήσεις για την προστασία τόσο των δικών τους όσο και των πληροφοριών των πελατών τους.

Module 3: Incident response and accountability

Αυτή η ενότητα εξετάζει πώς ένας οργανισμός μπορεί να εφαρμόσει μια ρεαλιστική προσέγγιση στο Cyber Security με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων σε ένα αποδεκτό επίπεδο για την επιχείρηση. Θα καλύψει θέματα όπως: τις συνιστώσες του κινδύνου, τα βασικά στοιχεία της διαχείρισης κινδύνων και τον κρίσιμο ρόλο των ηγετών στην ενεργό διαχείριση της άμυνας στον κυβερνοχώρο. Θα εξετάσει επίσης ορισμένες από τις οδηγίες που διατίθενται στις επιχειρήσεις σχετικά με τον τρόπο προστασίας τους με οικονομικά αποδοτικό και ρεαλιστικό τρόπο.

Module 4: Designing and implementing a strategy

Αυτή η ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των διαφορετικών στρατηγικών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και την πρακτική εφαρμογή τους και συμβουλές σχετικά με τον τρόπο αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων μέτρων με το τμήμα πληροφορικής της εταιρείας σας. Ο κύριος στόχος της ενότητας είναι να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να χτίσουν και να εκτελέσουν στρατηγικά σχέδια, να δημιουργήσουν αποτελεσματική πολιτική ασφάλειας πληροφοριών και σχέδια δράσης καθώς και πώς να επανεξετάσουν τα σχέδια όποτε απαιτείται. Άλλοι στόχοι περιλαμβάνουν: Την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, την αξιολόγηση της στρατηγικής στο τέλος του χρονικού πλαισίου, την σιευκόλυνση λήψης αποφάσεων κατά τη διάρκεια κρίσης στον κυβερνοχώρο, την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στρατηγικής.