Οι σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμοί, αντιλαμβανόμενοι τη σημασία της υγείας και της ευεξίας στο εργασιακό περιβάλλον ως επιδραστικό παράγοντα αύξησης της παραγωγικότητας, μείωσης των απουσιών, και μακροπρόθεσμης διατήρησης των εργαζομένων, θέτουν τις έννοιες του Health & Wellness στο επίκεντρο της εταιρικής τους κουλτούρας, εστιάζοντας στην δημιουργία προγραμμάτων ευεξίας, και προωθώντας ένα υγιεινό lifestyle στους χώρους εργασίας.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων/Ανθρώπινου Δυναμικού, σε επιχειρηματίες και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενστερνιστούν και να οικοδομήσουν μια κουλτούρα υγείας και ευεξίας στους εργασιακούς χώρους των επιχειρήσεων και των οργανισμών, αντιλαμβανόμενοι τη συσχέτιση μεταξύ Health & Wellness και εργασιακής ικανοποίησης, αύξηση της παραγωγικότητας, βελτίωσης του ηθικού και της παρακίνησης του προσωπικού, και μείωσης των απουσιών των υπαλλήλων.

 

Οφέλη

Μέσω του σεμιναρίου Employee Wellness & Health του Athens International College οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τις σημαντικότερες αιτίες εμφάνισης εργασιακού άγχους, και μείωσης της αποδοτικότητας των εργαζομένων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η υιοθέτηση κουλτούρας Υγείας και Ευεξίας μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό και την αντιμετώπιση τους,
 • Αξιολογούν την σημασία ενός υγειούς περιβάλλοντος εργασίας στην διατήρηση των εργαζομένων και στην ανάπτυξη κινήτρων, καθώς και την ύπαρξη υψηλού ηθικού για τους εργαζόμενους,
 • Αντιλαμβάνονται και αναγνωρίζουν τα συνηθέστερα ζητήματα που σχετίζονται με πλημμελή εφαρμογή στρατηγικών επαγγελματικής υγείας και ευεξίας,
 • Αξιολογούν τα μέτρα περιορισμού του εργασιακού στρες προκειμένου να εξασφαλίζεται η βέλτιστη και αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης ή του οργανισμού,
 • Αντιλαμβάνονται την συμβολή των εταιρικών πρωτοβουλιών που συνδέονται με την Υγεία και την Ευεξία των εργαζομένων στην καταπολέμηση φαινομένων Absenteeism και Presenteeism,
 • Αξιολογούν τη σημασία της πρόληψης ως αναπόσπαστο κομμάτι μιας μακροπρόθεσμης κουλτούρας Υγείας και Ευεξίας που δύναται να διασφαλίσει τον περιορισμό των εγγενών ψυχοκοινωνικών κινδύνων στον εργασιακό χώρο,
 • Κατανοούν τον ρόλο που διαδραματίζει το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στον σχεδιασμό, την υλοποίηση, και τον συντονισμό των ενεργειών προαγωγής της Υγείας και της Ευεξίας των εργαζομένων.

 

Θεματολογία Σεμιναρίου

Ενότητα 1:

 • Υγεία και Ευεξία στον εργασιακό χώρο
 • Υγεία και Ευεξία, επιδράσεις στην παραγωγικότητα
 • Διαχείριση ψυχοκοινωνικών κινδύνων

Ενότητα 2:

 • Προγράμματα Health & Wellness και κόστη health care
 • Έλεγχος της υγείας των εργαζομένων
 • Σωματική, ψυχική, και κοινωνική ευεξία

Ενότητα 3:

 • Ανάπτυξη κουλούρας πρόληψης σε ζητήματα Health & Wellness
 • Corporate Social Responsibility και Ευεξία εργαζομένων
 • Εργασιακό Στρες, τα αίτια και η αντιμετώπιση

Ενότητα 4:

 • Corporate Health Coaching
 • Προγράμματα Ευεξίας
 • Διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας Health & Wellness

Ενότητα 5:

 • Ψυχικά Υγιής εργασιακός χώρος
 • Χρήση αλκοόλ και εξαρτησιογόνων ουσιών στους χώρους εργασίας
 • Ο ρόλος του HR στην Υγεία & Ευεξία των εργαζομένων

Ενότητα 6:

 • Case Studies
 • Ομαδική Προφορική Παρουσίαση
 • Αξιολόγηση Σεμιναρίου

 

Παρουσίαση

Κατά την διάρκεια της τελευταίας διάλεξης, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες, και θα προετοιμάσουν μια προφορική παρουσίαση διάρκειας 15 λεπτών, περιγράφοντας και παρουσιάζοντας τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν στον εργασιακό τους χώρο, τους τρόπους με τους οποίους πιστεύουν ότι η επιχείρηση μπορεί να τους αντιμετωπίσει, και απαριθμώντας τις συνθήκες εργασίας εντός της επιχείρησης ή του οργανισμού που τους γεννούν και τους επιτείνουν.

 

Διάρκεια

20 ώρες | Δευτέρα εως Παρασκευή 18:00-21:00, Σάββατο 10:00-15:00

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση παρέχεται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης