Σε αυτή την εκπαίδευση θα μάθετε πώς να διασφαλίζετε την πρόσβαση των χρηστών στους πόρους του οργανισμού σας. Η εκπαίδευση καλύπτει την προστασία με κωδικό χρήστη, τον έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, τον τρόπο ενεργοποίησης της Προστασίας ταυτότητας Azure, τον τρόπο ρύθμισης και χρήσης του Azure AD Connect και σας εισάγει στην πρόσβαση υπό όρους στο Microsoft 365. Θα μάθετε για τεχνολογίες προστασίας από απειλές που σας βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος Microsoft 365. Συγκεκριμένα, θα μάθετε για τους φορείς απειλών και τις λύσεις ασφαλείας της Microsoft για τον μετριασμό των απειλών.

Θα μάθετε για το Secure Score, την προστασία Exchange Online, το Azure Advanced Threat Protection, το Windows Defender Advanced Threat Protection και τη διαχείριση απειλών. Επίσης, στην εκπαίδευση αυτή θα μάθετε για τεχνολογίες προστασίας πληροφοριών που βοηθούν στην ασφάλεια του περιβάλλοντος Microsoft 365. Το μάθημα εξετάζει περιεχόμενο διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών, κρυπτογράφηση μηνυμάτων, καθώς και ετικέτες, πολιτικές και κανόνες που υποστηρίζουν την πρόληψη απώλειας δεδομένων και την προστασία πληροφοριών.

Τέλος, θα μάθετε σχετικά με την αρχειοθέτηση και τη διατήρηση στο Microsoft 365, καθώς και τη διακυβέρνηση δεδομένων και τον τρόπο διεξαγωγής αναζητήσεων και ερευνών περιεχομένου. Αυτό το μάθημα καλύπτει πολιτικές διατήρησης δεδομένων και ετικέτες, επιτόπια διαχείριση εγγραφών για το SharePoint, διατήρηση email και πώς να διεξάγετε αναζητήσεις περιεχομένου που υποστηρίζουν έρευνες eDiscovery.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα του προγράμματος στον ιστότοπο fastlane.aic.edu.gr