Αυτή η εκπαίδευση διδάσκει τους επαγγελματίες πληροφορικής πώς να διαχειρίζονται τις συνδρομές τους στο Azure, να ασφαλίζουν τις ταυτότητες, να διαχειρίζονται την υποδομή, να διαμορφώνουν vitrtual networking, να συνδέουν τοποθεσίες στο Azure και on-premises, να διαχειρίζονται την κυκλοφορία δικτύου, να εφαρμόζουν λύσεις αποθήκευσης, να δημιουργούν και να κλιμακώνουν εικονικές μηχανές, να εφαρμόζουν web applications και containers, να δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας, να κοινοποιούν δεδομένα και να παρακολουθούν τη λύση τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα του προγράμματος στον ιστότοπο fastlane.aic.edu.gr