Αυτή η εκπαίδευση παρέχει στους Επαγγελματίες Ασφάλειας Πληροφορικής τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή ελέγχων ασφαλείας, τη διατήρηση της ασφαλούς θέσης ενός οργανισμού και τον εντοπισμό και την αποκατάσταση τρωτών σημείων ασφαλείας. Αυτή η εκπαίδευση περιλαμβάνει ασφάλεια για ταυτότητα και πρόσβαση, προστασία πλατφόρμας, δεδομένα και εφαρμογές και λειτουργίες ασφάλειας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα του προγράμματος στον ιστότοπο fastlane.aic.edu.gr