Οι διαχειριστές έργων διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην καθοδήγηση, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κρίσιμων έργων για να βοηθήσουν τους οργανισμούς τους να επιτύχουν. Σε αυτό το μάθημα, θα ανακαλύψετε τη θεμελιώδη ορολογία διαχείρισης έργου και θα αποκτήσετε μια βαθύτερη κατανόηση του ρόλου και των ευθυνών ενός διαχειριστή έργου. Θα σας παρουσιάσουμε επίσης τα είδη εργασιών που μπορείτε να ακολουθήσετε μετά την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος. Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, θα καθοδηγηθείτε από τους διδάσκοντες, οι οποίοι θα σας προσφέρουν μια πολυδιάστατη εκπαιδευτική εμπειρία που θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας για εφαρμογή στην εργασία σας.

Οι εκπαιδευόμενοι που ολοκληρώνουν αυτό το πρόγραμμα θα είναι έτοιμοι να υποβάλουν αίτηση για θέσεις εργασίας ως διαχειριστές έργων. Μέχρι το τέλος αυτού του μαθήματος, θα είστε σε θέση να:
– Ορίσετε τη διαχείριση έργου και περιγράψετε τι συνιστά έργο.
– Εξερευνήστε τους ρόλους και τις ευθύνες διαχείρισης έργων σε μια ποικιλία επιχειρήσεων.
– Γνωρίζετε τις βασικές δεξιότητες που βοηθούν έναν διαχειριστή έργου να είναι επιτυχημένος.
– Περιγράψετε τον κύκλο ζωής ενός έργου και εξηγήσετε τη σημασία κάθε φάσης.
– Συγκρίνετε διαφορετικές μεθοδολογίες και να προσεγγίσετε την διαχείριση προγραμμάτων και να προσδιορίσετε ποια είναι η πιο αποτελεσματική για ένα δεδομένο έργο.
– Καθορίσετε την οργανωτική δομή και την κουλτούρα και εξηγήσετε πώς επηρεάζει τη διαχείριση του έργου.
– Ορίσετε τη διαχείριση αλλαγών και περιγράψετε τον ρόλο του διαχειριστή έργου στη διαδικασία.