Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες εστιάζουν στην δημιουργία επιχειρήσεων και οργανισμών που στοχεύουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων, εμπνευσμένοι από την επιθυμία και την ανάγκη τους να προκαλέσουν κοινωνική αλλαγή μέσω της ανάπτυξης ρηξικέλευθων και δημιουργικών λύσεων για την επίλυση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δυνητικούς επιχειρηματίες οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον τομέα της κοινωνική επιχείρησης, σε στελέχη και επαγγελματίες που επιθυμούν να καταρτιστούν σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας και διοίκησης κοινωνικών επιχειρήσεων, καθώς και σε συμβούλους επιχειρήσεων αλλά και φοιτητές οι οποίοι επιδιώκουν να εξειδικευθούν σε ζητήματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, και να αποκτήσουν τεχνογνωσία στην διοίκηση επιχειρηματικών εγχειρημάτων με απτό κοινωνικό αντίκτυπο.

 

Οφέλη

Μέσω του σεμιναρίου Social Entrepreneurship του Athens International College οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να:

 • Αξιολογούν τη σημασία του κοινωνικού επιχειρηματία στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, εκτιμώντας τον ρόλο του στην προσπάθεια για κοινωνική αλλαγή σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο,
 • Γνωρίζουν τα εργαλεία αλλά και το θεωρητικό υπόβαθρο που θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας προκειμένου να αντιμετωπίσουν κοινωνικά ζητήματα στις μελλοντικές τους επιχειρηματικές προσπάθειες,
 • Κατανοούν τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την κοινωνική αλλαγή και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, καθώς και την σημασία της ποσοτικοποίησης του κοινωνικού αντίκτυπου της κοινωνικής επιχειρηματικότητας,
 • Αξιολογούν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικοί επιχειρηματίες, γνωρίζοντας παράλληλα τα θεσμικά και νομικά πλαίσια του οικοσυστήματος της κοινωνικής επιχείρησης,
 • Αναγνωρίζουν και ιεραρχούν τις κοινωνικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που διέπονται από τις αρχές της βιωσιμότητας, και εξασφαλίζουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο,
 • Γνωρίζουν τα σημεία στα οποία ένα επιχειρηματικό σχέδιο και ένας καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου διαφοροποιείται για την κοινωνική επιχείρηση σε σχέση με μια συμβατική,
 • Κατανοούν τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής δυναμικής του Ηγέτη της κοινωνικής επιχείρησης, και τα μοντέλα ηγεσίας που δύνανται να τύχουν αποτελεσματικότερης εφαρμογής σε μια κοινωνική επιχείρηση,

 

Θεματολογία Σεμιναρίου

Ενότητα 1:

 • Η έννοια της Κοινωνικής Επιχείρησης
 • Χαρακτηριστικά Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Συμβατική Επιχειρηματικότητα

Ενότητα 2:

 • Κίνητρα και χαρακτηριστικά του Κοινωνικού Επιχειρηματία
 • Ο ρόλος της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
 • Social Impact Κοινωνικής Επιχείρησης

 Ενότητα 3:

 • Μοντέλα Βιώσιμων Κοινωνικών Επιχειρήσεων
 • Κοινωνικά Ζητήματα και Προβλήματα
 • Επιχειρηματικό Σχέδιο Κοινωνικής Επιχείρησης

Ενότητα 4:

 • Στρατηγικές Ανάπτυξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
 • Χρηματοδότηση Κοινωνικής Επιχείρησης
 • Ηγεσία στην Κοινωνική Επιχείρηση

Ενότητα 5:

 • Μέτρηση Social Impact
 • Οικοσύστημα Κοινωνικών Επιχειρήσεων
 • Θεσμικό και Νομικό Πλαίσιο Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Ενότητα 6:

 • Case Studies
 • Ομαδική Προφορική Παρουσίαση
 • Αξιολόγηση Σεμιναρίου

 

Παρουσίαση

Κατά την διάρκεια της τελευταίας διάλεξης, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες, και θα προετοιμάσουν μια προφορική παρουσίαση διάρκειας 15 λεπτών, στην οποία θα πρέπει να επιλέξουν μια κοινωνική επιχείρηση από το ελληνικό ή το διεθνές περιβάλλον, και να παρουσιάσουν και αξιολογήσουν  με κριτική σκέψη τις κοινωνικές πρακτικές και τον κοινωνικό αντίκτυπο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

 

Διάρκεια

20 ώρες | Δευτέρα εως Παρασκευή 18:00-21:00, Σάββατο 10:00-15:00

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση παρέχεται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης