Μεταπτυχιακές Σπουδές
Πανεπιστημιακού Επιπέδου

από το University of Winchester
σε 8 εξειδικεύσεις στην Διοίκηση Επιχειρήσεων.

MBA & MASTER DEGREES

Learn2Lead @ Athens International College

EXECUTIVE MBA

Το Executive MBA είναι ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για Στελέχη που ήδη εργάζονται και φιλοδοξούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο, τις επαγγελματικές, τις διοικητικές και τις ηγετικές τους ικανότητες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των ηγετικών και στρατηγικών ικανοτήτων.

MBA in DIGITAL TRANSFORMATION

Αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα προετοιμάζει τους σπουδαστές να αντιμετωπίσουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι φοιτητές θα αναπτύξουν μια ψηφιακή και καινοτόμο νοοτροπία και θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες που τους επιτρέπουν να σκέφτονται διαφορετικά.

MSc in SUSTAINABILITY MANAGEMENT

Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για να γίνουν εμπειρογνώμονες στην εκτίμηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, ώστε να τους επιτρέψει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον κρίσιμο και διαρκώς μεταβαλλόμενο τομέα.

MBA in HR MANAGEMENT

Η συνεχώς αυξανόμενη σημαντικότητα των ανθρώπων ως παράγοντας της επιτυχίας μιας επιχείρησης καθιστά απαραίτητη της εις βάθος κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η γνώση θεωριών που αφορούν το άτομο και τις ομάδες εργασίας είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου αντίληψης στις επιχειρήσεις.

MBA in BANKING & FINANCE

Το πρόγραμμα αυτό διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα του MBA, δηλαδή τη διεύρυνση των γνώσεων, οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος των λειτουργιών μιας επιχειρήσεως, ενός οργανισμού ενώ παράλληλα παρέχει και τη δυνατότητα μιας εξειδίκευσης στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα.

MBA in TOURISM & HOSPITALITY

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους και στελέχη του τουρισμού που εργάζονται ή έχουν επαφή με τουριστικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις με στόχο να τους βοηθήσει στη διαχείριση υπηρεσιών τουρισμού παρέχοντας το θεωρητικό υπόβαθρο και τις πρακτικές που θα τους επιτρέψουν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία.

MA in BUSINESS MANAGEMENT

Με το πρόγραμμα αυτό οι φοιτητές ενημερώνονται για την επιστήμη και την τέχνη της Διοίκησης, ώστε να μπορέσουν είτε να προσανατολιστούν προς τα επαγγέλματα και τις θέσεις της διοίκησης, είτε να αποκτήσουν νέες γνώσεις στη Διοίκηση. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάθε κατεύθυνσης.

DIPLOMA in MANAGEMENT STUDIES

Είναι ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για Στελέχη επιχειρήσεων που δεν τους έχει δοθεί η ευκαιρία για πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους στο Μάνατζμεντ. Προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια για το ξεκίνημα της καριέρας, ενώ είναι κατάλληλο για όσους θέλουν να εξελιχθούν ως διοικητικά στελέχη, αλλά και για εκείνους που αναζητούν νέες επαγγελματικές προοπτικές.

Με την σφραγίδα του Βρετανικού Πανεπιστημίου του Winchester!

To Athens International College - ICBS έχει την επίσημη αναγνώριση και πιστοποίηση (validation) από το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Winchester, από το Faculty of Business, Law and Digital Technologies για να προσφέρει τα προγράμματά του στην Ελληνική γλώσσα.

Το Πανεπιστήμιο του Winchester έχει βραβευθεί πολλές φορές για την Ποιότητα των Σπουδών και των Προγραμμάτων του και κατατάσσεται ως το Νο2 Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου για την Ποιότητα στην Εκπαίδευση, σύμφωνα με το University Impact Rankings 2021 του Times Higher Education. Πιο συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο του Winchester κατέκτησε τη 2η θέση για την καινοτομική δουλειά στην βιωσιμότητα και την κοινωνική υπευθυνότητα στην εκπαίδευση, που αφορά στον 4ο στόχο από τους 17 της Αειφόρου Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals) των Ηνωμένων Εθνών, Ποιότητα στην Εκπαίδευση.

Επίσης, το Πανεπιστήμιο έχει λάβει την Πιστοποίηση PRME (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ).

Οι τίτλοι σπουδών Master και MBA των αποφοίτων του Athens International College και του ICBS, που εκδίδονται από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού,
έχουν πλήρη επαγγελματική ισοδυναμία τίτλου σπουδών, με τους αντίστοιχους τίτλους των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Η αναγνώριση των τίτλων σπουδών ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗ και γίνεται από το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) στο Υπουργείο Παιδείας.

TOP