Μεταπτυχιακές Σπουδές
Πανεπιστημιακού Επιπέδου

από το University of Winchester
σε 6 εξειδικεύσεις στην Διοίκηση Επιχειρήσεων.

BUSINESS STUDIES

Values your Future @ Athens International College

EXECUTIVE MBA

Το Executive MBA είναι ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για Στελέχη που ήδη εργάζονται και φιλοδοξούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο, τις επαγγελματικές, τις διοικητικές και τις ηγετικές τους ικανότητες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των ηγετικών και στρατηγικών ικανοτήτων.

MBA in DIGITAL TRANSFORMATION

Αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα προετοιμάζει τους σπουδαστές να αντιμετωπίσουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι φοιτητές θα αναπτύξουν μια ψηφιακή και καινοτόμο νοοτροπία και θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες που τους επιτρέπουν να σκέφτονται διαφορετικά.

MBA in HR MANAGEMENT

Η συνεχώς αυξανόμενη σημαντικότητα των ανθρώπων ως παράγοντας της επιτυχίας μιας επιχείρησης καθιστά απαραίτητη της εις βάθος κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η γνώση θεωριών που αφορούν το άτομο και τις ομάδες εργασίας είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου αντίληψης στις επιχειρήσεις.

MSc in FINANCE & ACCOUNTING

Με το πρόγραμμα αυτό οι φοιτητές εμβαθύνουν στο γνωστικό πεδίο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και της Λογιστικής των επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσουν να εξειδικευτούν σε τομείς και αντίστοιχες θέσεις εργασίας και να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, παράλληλα και επιπλέον των γνώσεων που αποκτούν με το πρώτο τους πτυχίο.

MA in BUSINESS MANAGEMENT

Με το πρόγραμμα αυτό οι φοιτητές ενημερώνονται για την επιστήμη και την τέχνη της Διοίκησης, ώστε να μπορέσουν είτε να προσανατολιστούν προς τα επαγγέλματα και τις θέσεις της διοίκησης, είτε να αποκτήσουν νέες γνώσεις στη Διοίκηση. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάθε κατεύθυνσης.

DIPLOMA in MANAGEMENT STUDIES

Είναι ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για Στελέχη επιχειρήσεων που δεν τους έχει δοθεί η ευκαιρία για πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους στο Μάνατζμεντ. Προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια για το ξεκίνημα της καριέρας, ενώ είναι κατάλληλο για όσους θέλουν να εξελιχθούν ως διοικητικά στελέχη, αλλά και για εκείνους που αναζητούν νέες επαγγελματικές προοπτικές.

Με την σφραγίδα του Βρετανικού Πανεπιστημίου του Winchester!

To Athens International College - ICBS έχει την επίσημη αναγνώριση και πιστοποίηση (validation) από το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Winchester, από το Faculty of Business, Law and Digital Technologies για να προσφέρει τα προγράμματά του στην Ελληνική γλώσσα.

Το Πανεπιστήμιο του Winchester έχει βραβευθεί πολλές φορές για την Ποιότητα των Σπουδών και των Προγραμμάτων του και κατατάσσεται ως το Νο2 Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου για την Ποιότητα στην Εκπαίδευση, σύμφωνα με το University Impact Rankings 2021 του Times Higher Education. Πιο συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο του Winchester κατέκτησε τη 2η θέση για την καινοτομική δουλειά στην βιωσιμότητα και την κοινωνική υπευθυνότητα στην εκπαίδευση, που αφορά στον 4ο στόχο από τους 17 της Αειφόρου Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals) των Ηνωμένων Εθνών, Ποιότητα στην Εκπαίδευση.

Επίσης, το Πανεπιστήμιο έχει λάβει την Πιστοποίηση PRME (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ).

Οι τίτλοι σπουδών Master και MBA των αποφοίτων του Athens International College και του ICBS, που εκδίδονται από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού,
έχουν πλήρη επαγγελματική ισοδυναμία τίτλου σπουδών, με τους αντίστοιχους τίτλους των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Η αναγνώριση των τίτλων σπουδών ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗ και γίνεται από το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) στο Υπουργείο Παιδείας.

TOP