MBA in

Digital Transformation

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΣ ΕΩΣ 3.000€


Συμπληρώστε την Φόρμα Ενδιαφέροντος που ακολουθεί
και κλείστε θέση στο Μέλλον που σας Αξίζει!

Αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα προετοιμάζει τους σπουδαστές να αντιμετωπίσουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι φοιτητές θα αναπτύξουν μια ψηφιακή και καινοτόμο νοοτροπία, θα αποκτήσουν νέες προοπτικές, πρακτικά εργαλεία και δεξιότητες που τους επιτρέπουν να σκέφτονται διαφορετικά.

Θα αποκτήσουν γνώσεις που θα τους δώσουν την δυνατότητα να αναπτύξουν νέες στρατηγικές, να εφαρμόσουν αλλαγές και να διαχειριστούν καινοτομίες. Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν με επιτυχία όλες τις προκλήσεις της Ψηφιακής εποχής αναλύοντας νέα επιχειρηματικά μοντέλα και τον αντίκτυπο που έχει η τεχνολογία στη συμπεριφορά και στις οργανωτικές αλλαγές.

Ως φοιτητής MBA στο Digital Transformation, θα:

• Μελετήσετε τα βασικά θέματα ενός προγράμματος MBA όπως χρηματοδότηση, μάρκετινγκ και στρατηγική, ενώ θα μάθετε για το Industrial Revolution 4.0 και την επιχειρηματική ευφυΐα,

• Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε δεδομένα για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, πως να μετριάζετε τους κινδύνους της ψηφιακής εποχής και πως να προωθείται την επιχειρηματική καινοτομία,

• Διευρύνετε τις τεχνικές και Διοικητικής σας γνώσεις, ενώ θα εμβαθύνετε στις δεξιότητες στρατηγικής σκέψης και θα εξελίξετε τις ηγετικές σας ικανότητες

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για:

• Leaders που θέλουν να βοηθήσουν την οργάνωσή της επιχείρησής τους, ώστε να γίνει πιο ευέλικτη, μετατρέποντάς την σε όχημα καινοτομίας,

• Senior Executives και στελέχη από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς που θέλουν να ανανεώσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους, αναζητώντας την γνώση που απαιτείται για να ηγείσαι σε έναν ψηφιακό κόσμο, μέσα από την ανάπτυξη της στρατηγικής κατανόησης, της οργανωτικής σοφίας και των ικανοτήτων που βασίζονται στην καινοτομία,

• Executives και Senior Managers που επιθυμούν να εμβαθύνουν στην κατανόηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και να χτίσουν τις δικές τους δυνατότητες σε στρατηγική, ηγεσία και καινοτομία,

• Managers που βλέπουν το μέλλον τους στον τομέα της ψηφιοποίησης και της επιστήμης δεδομένων και θέλουν να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση,

• Αναλυτές δεδομένων, Data scientists ή Experts από τον τεχνικό τομέα που θέλουν να εμβαθύνουν τις ηγετικές τους δεξιότητες και να αποκτήσουν μια καλή κατανόηση των γενικών θεμάτων Διοίκησης μαζί με τη γνώση καινοτόμων τομέων όπως AI, AR κλπ,

• Επαγγελματίες που θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να χτίσουν την ικανότητά τους να καινοτομούν και να μεταφράζουν αυτές τις δεξιότητες σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον οργανισμό τους ή για τον εαυτό τους ενεργώντας ως Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Σύμβουλοι Ψηφιακού Μετασχηματισμού κ.λπ.

Tο μάθημα αποσκοπεί στον προσδιορισμό της αξίας των πληροφοριακών συστημάτων στην στρατηγική των επιχειρήσεων, στην σημασία της οργάνωσης των τμημάτων ΙΤ, ως ΙΤ Service Providers και στην αξιολόγηση των σύγχρονων ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.

Το μάθημα φιλοδοξεί να δώσει έμφαση στη σημασία του Ανθρώπινου Δυναμικού ως βασική παράμετρο δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο αναλύονται οι σύγχρονες οπτικές, στρατηγικές και πολιτικές που θα οδηγήσουν στην επίτευξη του, σε ένα απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

To μάθημα δίνει έμφαση στη λογιστική πληροφόρηση, στην ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων, στη μελέτη θεμάτων κοστολόγησης, τιμολόγησης, μόχλευσης, επενδυτικής στρατηγικής, αποδοτικότητας των επιχειρήσεων, ελέγχου και πολιτικής πιστώσεων.

Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές θεωρητικές αρχές, τα κριτήρια και τις ποσοτικές/ποιοτικές μεθόδους για την υποστήριξη της σύγχρονης διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε ζητήματα που σχετίζονται με λειτουργίες της παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, ώστε η διαδικασία αυτή να συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας ή/και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης.

Το συγκεκριμένο course εστιάζεται στην παρουσίαση του όλου θεωρητικού πλαισίου του MARKETING MANAGEMENT, καθώς και στα θεωρητικά μοντέλα και στα εργαλεία υλοποίησης του.

Στους φοιτητές δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να υλοποιήσουν και να εφαρμόσουν τα δεδομένα, μέσα από την εκπόνηση ενός brief MARKETING PLAN, που να ασχολείται με τις παραμέτρους Marketing του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης ή οργανισμού.

To μάθημα δίνει έμφαση στην ανάλυση των βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών (ανεργία, πληθωρισμός, επιτόκια, ΑΕΠ, ισοζύγιο, νομισματική και δημοσιονομική πολιτική) και στον τρόπο που η μεταβολή αυτών επηρεάζει την επενδυτική στρατηγική και την αναπτυξιακή δυναμική μιας χώρας.

Το μάθημα ολοκληρώνει τα μαθήματα του 1ου έτους του προγράμματος ΜΒΑ, δίνοντας έμφαση στις μεταβλητές του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη εναλλακτικών στρατηγικών, την αξιολόγηση του και τη λήψη αποφάσεων από τις επιχειρήσεις, σε στρατηγικό επίπεδο.

Το μάθημα διερευνά τη στρατηγική ως ένα πεδίο αμφισβητήσεων και τονίζει την ανάγκη κατανόησης πολιτιστικών, κοινωνικών και ηθικών ζητημάτων καθώς και οικονομικών παραγόντων που ενισχύουν την ανάπτυξη στρατηγικής σε οργανισμούς. Εκπαιδεύει τους σπουδαστές στο να αναπτύξουν την ικανότητα να εμπλέκονται και να ασχολούνται πληρέστερα με τη συζήτηση περί της στρατηγικής των δικών τους και άλλων οργανισμών. Το μάθημα προσφέρει κριτική μελέτη των εργαλείων, μοντέλων και εννοιών για την εφαρμογή στρατηγικών και πολιτικών αειφορίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Επανεξετάζει τρέχουσες και διαμορφούμενες ιδέες και έννοιες στο πλαίσιο των παραγόντων που οδηγούν σε επιχειρησιακές αλλαγές οι οποίες απαιτούνται ως απάντηση στις επιτακτικές προκλήσεις που αφορούν τη διατηρησιμότητα και τις ευθύνες. Το μάθημα ερευνά πρακτικές, καινοτομίες και διαμορφούμενες ιδέες για την ενσωμάτωση της διάστασης της αειφορίας στην επιχειρησιακή πολιτική και δίνει έμφαση στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων μέσω των θεωριών περί της Διαχείρισης της Γνώσης και του Οργανισμού Μάθησης.

Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στην ανάπτυξη ατομικών ηγετικών δεξιοτήτων τονίζοντας ιδιαίτερα τη μεγιστοποίηση της δημιουργικότητας σε επίπεδο ατόμου, ομάδας και οργανισμού. Εξετάζονται διάφορες σύγχρονες θεωρίες περί ηγεσίας, μεταξύ των οποίων η περί μετασχηματιστικής ηγεσίας, που παρουσιάζεται με παραδείγματα και ολοκληρώνεται με πρακτικές ασκήσεις . Πέρα από τις θεωρητικές θεμελιώσεις, μεγάλη έμφαση δίνεται στην προσωπική ανέλιξη. Οι σπουδαστές αξιολογούν το δικό τους στυλ ηγεσίας χρησιμοποιώντας καθιερωμένες μετρήσεις, και με βάση τη σχετική θεωρία συνθέτουν ένα πρόγραμμα δράσης που θα αποτελέσει οδηγό της επαγγελματικής τους εξέλιξης. Η εργασία απαιτεί εφαρμογή της θεωρίας και κριτικής ανάλυσης που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων και ηγετικού στυλ.

Η ενότητα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Διαχείριση Έργου» εισάγει τους φοιτητές στις αρχές του ψηφιακού μετασχηματισμού και της διαχείρισης έργων και εξηγεί πώς η παγκοσμιοποίηση και οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν επιταχύνει την προβληματική λειτουργία σχεδόν σε κάθε κλάδο (παραδοσιακό ή όχι). Όλοι οι ψηφιακοί μετασχηματισμοί εισάγουν αλλαγές σε οργανισμούς και αυτές οι αλλαγές είναι έργα που υλοποιούνται χρησιμοποιώντας τη διαχείριση έργου.

Το πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και της διαχείρισης έργου σε μια στρατηγική μετασχηματισμού ενός οργανισμού διερευνάται προκειμένου να κλείσει το χάσμα μεταξύ της «παρούσας» και της «μελλοντικής κατάστασης». Επίσης, αυτή η ενότητα καλύπτει τη δημιουργία των κατάλληλων ομάδων που απαιτούνται για την υποστήριξη στρατηγικών ψηφιακής ανάγνωσης και την εκτέλεση ψηφιακών στρατηγικών χρησιμοποιώντας τη διαχείριση έργου. Το βασικό τεκμηριωμένο υλικό παρέχεται μέσω περιπτωσιολογικών μελετών και διαδραστικών συνεδριών και διαλέξεων.

Η ενότητα εισάγει τους φοιτητές στις σημαντικές εξελίξεις με τη μορφή πρόσφατων και μελλοντικών βιομηχανικών επαναστάσεων. Η ενότητα εστιάζει στον αντίκτυπο μιας σειράς τεχνολογιών στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων και πρακτικών. Οι διαφορετικές τεχνολογίες συζητούνται λεπτομερώς με έμφαση στον τρόπο με τον οποίο μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί διεξάγουν τις δραστηριότητές τους, καθώς και στη δημιουργία νέων ροών εσόδων.

Η ενότητα εισάγει τους φοιτητές στις αρχές της ψηφιακής καινοτομίας και της τεχνολογικής επιχειρηματικότητας. Η ενότητα εστιάζει στο πώς η τεχνολογία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τη μετατροπή των σύγχρονων οργανισμών σε επιτυχημένες επιχειρήσεις. Η ενότητα καλύπτει μια σειρά θεμάτων που μπορούν να πυροδοτήσουν την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που προσφέρουν στους οργανισμούς ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η ενότητα εισάγει τους μαθητές στις αρχές της επιχειρηματικής ευφυΐας και της ανάλυσης δεδομένων. Δίνεται έμφαση στο πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές τεχνικές για τον χειρισμό συνόλων δεδομένων επιχειρήσεων και την εξαγωγή πληροφοριών και γνώσεων χρήσιμες για επιχειρηματικές αποφάσεις. Η ενότητα διερευνά επίσης τον ρόλο της Επιχειρηματικής Ευφυΐας στους σύγχρονους οργανισμούς.

Το μάθημα στοχεύει να εισάγει τους σπουδαστές σε θέματα που εξασφαλίζουν γνώσεις περί ανθρώπινων συμπεριφορών σε εργασιακούς χώρους, μέσα από το σχεδιασμό ερευνητικών εργασιών, τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Το μάθημα εστιάζει σε δεξιότητες και γνώσεις που κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχημένη ολοκλήρωση μιας ερευνητικής εργασίας.

Η διπλωματική εργασία παρέχει στους σπουδαστές τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε έναν τομέα ενδιαφέροντος διεκπεραιώνοντας ένα ανεξάρτητο και σε βάθος ερευνητικό έργο, καθοδηγούμενοι από καθηγητές που ασχολούνται ενεργά με την έρευνα. Οι σπουδαστές αξιολογούν και συνθέτουν φιλοσοφίες περί έρευνας, χρησιμοποιώντας δευτερογενείς και/ή πρωτογενείς πηγές και αναλύουν τα ευρήματά τους σε σχέση με τις υπάρχουσες θεωρίες. Η διπλωματική εργασία ενδιαφέρει τους δυνητικούς μελλοντικούς εργοδότες, καθώς καταδεικνύει κριτικές ικανότητες, ερευνητική δεινότητα και επιχειρησιακές γνώσεις. Μπορεί επίσης να ωθήσει τους σπουδαστές στη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας, είτε στο πλαίσιο συμβουλευτικού ρόλου, είτε στο πλαίσιο συνεχούς ακαδημαϊκής έρευνας σε επίπεδο PhD.

Έναρξη:​

Οκτώβριος για το Χειμερινό Εξάμηνο ή Φεβρουάριος για το Εαρινό Εξάμηνο

Διάρκεια:​

2 έτη 

Ωράριο φοίτησης:​

Παρασκευή απόγευμα & Σάββατο πρωΐ, κάθε 15 ημέρες

Γλώσσα:

Ελληνικά

Προϋποθέσεις εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

- Πτυχίο Ανώτερης- Ανωτάτης Σχολής (ΤΕΙ ή ΑΕΙ) ή επαγγελματικούς τίτλους
- Επαγγελματική εμπειρία

Για το MBA γίνονται δεκτά και άτομα με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, που κατέχουν Διευθυντικές θέσεις εργασίας, χωρίς να απαιτείται ένα πρώτο πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ, μετά από συνέντευξη εισδοχής.

Για την εγγραφή στο MBA, οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν αίτηση, που αξιολογείται κατά περίπτωση. Καθώς ήδη εργάζεστε σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και οργανισμούς, αναμένεται να έχετε ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής, το οποίο σας επιτρέπει την κατανόηση κειμένων στην Αγγλική.

Δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο Πτυχίου ή επαγγελματικών τίτλων σπουδών
 • Τέσσερις φωτογραφίες ταυτότητας (έγχρωμες – 3x4,5)
 • Αντίγραφο ταυτότητας
 • 2 Συστατικές επιστολές
 • Βεβαίωση εργασίας
 • Βιογραφικό σημείωμα

Με την εγγραφή στο Athens International College, οι φοιτητές ταυτόχρονα εγγράφονται και στο Πανεπιστήμιο του Winchester, το οποίο και χορηγεί την αντίστοιχη φοιτητική ταυτότητα.

Συμπληρώστε την φόρμα που ακολουθεί και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα!

  MBA in Digital Transformation

  Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών MBAs, Masters και Diplomas του Athens International College, που εκδίδονται από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού, έχουν πλήρη επαγγελματική ισοδυναμία τίτλου σπουδών, με τους αντίστοιχους τίτλους των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
  Η αναγνώριση των τίτλων σπουδών ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗ και γίνεται από το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) στο Υπουργείο Παιδείας.

  TOP