BACHELOR (Hons)
MARKETING

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΣ ΕΩΣ 2.000€


Συμπληρώστε την Φόρμα Ενδιαφέροντος που ακολουθεί
και κλείστε θέση στο Μέλλον που σας Αξίζει!

Το Μάρκετινγκ είναι μια διαδικασία του Μάνατζμεντ, που έχει την ευθύνη να προβλέπει, να ξεχωρίζει και να ικανοποιεί με αποδοτικότητα τις ανάγκες του πελάτη. Ο Marketer έχει ένα ευρύτατο πεδίο δράσης, από το σχεδιασμό ακόμη ενός προϊόντος και μέχρι τη διερεύνηση της ικανοποίησης του πελάτη. Ο γνώστης των αρχών και των τεχνικών του Μάρκετινγκ είναι το πιο απαραίτητο μέλος στην ομάδα των στελεχών που βρίσκονται αμέσως κάτω από τη Διεύθυνση. Η συμβολή του στη διαμόρφωση των αποφάσεων είναι καθοριστική για την επιτυχία της επιχείρησης.

Μέρα με την ημέρα, το στέλεχος του Μάρκετινγκ γίνεται πιο αναγκαίο στην επιχείρηση, ειδικά σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι το Μάρκετινγκ είναι η βάση για την οικονομική δραστηριότητα κάθε κοινωνίας ξεκινώντας από τη διάγνωση και καταλήγοντας στην ικανοποίηση αναγκών.

Οι πτυχιούχοι του προγράμματος αυτού θα έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, μεταξύ άλλων, και των κατωτέρω:

 • Εκτελεστικό στέλεχος στην περιοχή του μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις
 • Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα μάρκετινγκ
 • Μελετητής σε θέματα επικοινωνίας, έρευνας αγοράς και μάρκετινγκ
 • Στέλεχος σε επιτελικές θέσεις μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις
 • Μάνατζερ σε θέσεις επικοινωνίας και μάρκετινγκ, όπως υπεύθυνος ή/και επιθεωρητής πωλήσεων, υπεύθυνος μάρκετινγκ, εμπορικός επιθεωρητής, brand manager, product manager, κ.α.

Έναρξη:​

Οκτώβριος

Διάρκεια:​

4 έτη 

Ωράριο φοίτησης:​

Καθημερινές - Πρωινό​

Γλώσσα:

Ελληνικά

Η σύγκλιση των τηλεπικοινωνιών και η συνεχής βελτίωση της τεχνολογίας των υπολογιστών δημιουργούν νέα δομή στην προσωπική και εταιρική μας ζωή. Το υλικό και το λογισμικό είναι υποχρεωτικά στοιχεία για μια εταιρεία προκειμένου να διαχειρίζεται την εσωτερική και εξωτερική ροή των πληροφοριών. Ως εκ τούτου, το μάθημα απαιτείται να: α) παρέχει στους φοιτητές ένα ισχυρό εννοιολογικό πλαίσιο για την κατανόηση της δομής και της λειτουργίας των Επιχειρησιακών Πληροφοριακών Συστημάτων, β) επιτρέψει την ανάπτυξη μιας «κοινωνικο-τεχνικής» προσέγγισης στην Πληροφορική, η οποία ολοκληρώνει τις διαδικασίες στις επιχειρήσεις, την τεχνολογία και τους ανθρώπους, και τέλος γ) εισάγει στους φοιτητές τις βασικές έννοιες της αρχιτεκτονικής των υπολογιστών και των διαφόρων τεχνολογιών, σε περιβάλλον δικτύου, για την ανάπτυξη και υλοποίηση επιχειρηματικών εφαρμογών.

Η ενότητα εισάγει τους φοιτητές στις λογιστικές εργασίες και σκοπεύει να παρουσιάσει και να υιοθετήσει τις σύγχρονες τεχνικές εγγραφής των συναλλαγών και έτσι να εμφανίσει την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Αυτό επιτυγχάνεται με την αναλυτική παρουσίαση του ημερολογίου των συναλλαγών, έτσι ώστε η λογιστική να παρέχει την απαιτούμενη οικονομική προστασία της επιχείρησης και να την βοηθά, παίρνοντας τις σωστές αποφάσεις, ώστε να επιτύχουν τους εταιρικούς τους στόχους. Στους φοιτητές παρουσιάζονται πραγματικές καταστάσεις και υποχρεούνται να αποδείξουν την ικανότητά τους να εντοπίζουν τα προβλήματα και, στη συνέχεια, να επιλέξουν ανάμεσα σε εναλλακτικές θεωρητικές επιλογές ποια είναι η πιο κατάλληλη να εφαρμοστεί σε μια συγκεκριμένη κατάσταση.

Η ουσία της Διοίκησης αφορά το ρόλο, τις λειτουργίες και τις τεχνικές διαχείρισης. Η ενότητα εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της διαχείρισης, εξερευνώντας τους ρόλους και τις ομάδες των διαχειριστών και τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν αποτελεσματικά το επιχειρηματικό περιβάλλον. Παρέχει επίσης ένα πλαίσιο για τους φοιτητές να κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση των διαφόρων πτυχών της διαχείρισης και του τρόπου με τον οποίο ταιριάζουν μαζί σε έναν οργανισμό. Οι φοιτητές θα μελετήσουν όλους τους τομείς (προγραμματισμό, τύπους στόχων, προγραμματισμό, βήματα της διαδικασίας, ποιος σχεδιάζει, γιατί και πότε κλπ.). Θα διδαχθούν επίσης τα θεωρητικά πλαίσια, οι έννοιες και οι αρχές, καθώς και τα ερευνητικά τεκμήρια που δοκιμάζουν τις θεωρίες.

Αυτή η ενότητα αποσκοπεί να δώσει ένα εισαγωγικό μάθημα στη σύγχρονη μακροοικονομική θεωρία και τις εφαρμογές της. Το πεδίο των διαλέξεων θα επικεντρωθεί στην εξοικείωση σας με βασικές έννοιες της οικονομικής και νομισματικής ανάλυσης, όπως α) τη θεωρία των επενδύσεων, β) τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης, γ) τη νομισματική και φορολογική πολιτική, και δ) την ανάπτυξη, μεταξύ άλλων. Το θεωρητικό πλαίσιο των διαλέξεων θα συνοδεύεται από μελέτες περιπτώσεων και εργαστήρια, τα οποία θα επικεντρωθούν στην ερμηνεία και ανάλυση των δεδομένων, τα οποία παρουσιάζονται από διάφορες πηγές σύγχρονου οικονομικού λόγου. Η ενότητα θα εξετάσει επίσης την αποτελεσματικότητα του οικονομικού θεωρητικού λόγου για την αντιμετώπιση σύγχρονων οικονομικών ζητημάτων, όπως είναι η οικονομική ανάπτυξη, οι οικονομικές επενδύσεις (τοπικές και ξένες άμεσες) και άλλες. Τέλος, η πορεία της ελληνικής οικονομίας σε όλη την πρόσφατη ιστορία θα επανεξεταστεί, εντός του οικονομικού και νομοθετικού χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις δημοσιονομικές δραστηριότητες και τη συμμετοχή της στο διεθνές εμπόριο.

Αυτή η ενότητα είναι μια εισαγωγική ενότητα όπου οι φοιτητές ενθαρρύνονται να αναπτύξουν μια γενική κατανόηση του εύρους, της φύσης και του περιεχομένου της σύγχρονης Μικροοικονομικής θεωρίας και των εφαρμογών της. Θα μελετήσουν τις τεχνικές κατασκευής μοντέλων και αναλυτικών συλλογισμών που χρησιμοποιούνται στη μικροοικονομία, χρησιμοποιώντας διαγράμματα, στατιστικά γραφήματα και άλλα. Δίδεται έμφαση στην αξιολόγηση και επίλυση πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οικονομίες της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, οι νόμοι που διέπουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή και του επιχειρηματία, οι μηχανισμοί που επηρεάζουν την αλλαγή αυτών των συμπεριφορών, καθώς και η σημασία της επίτευξης ισορροπίας στην αγορά. Τέλος, μια προσπάθεια να παρουσιαστούν και να κατανοηθούν οι παράγοντες του εσωτερικού και εξωτερικού του ελληνικού μικροοικονομικού περιβάλλοντος (δηλαδή η μακροχρόνια ύπαρξη ολιγοπωλιακών πρακτικών, το υψηλό κόστος εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων και άλλων) και η μεθοδολογία με την οποία μπορεί να εφαρμοστεί ο θεωρητικός λόγος στην ανάλυση αυτή.

Ο στόχος της ενότητας είναι να προσεγγίσει το νόμο σε σχέση με τους ανθρώπους, την κοινωνία, την οικονομία και τη διεθνή κοινότητα. Θα επικεντρωθεί στον κλάδο του εμπορικού και επιχειρηματικού δικαίου και ειδικότερα α) στους διάφορους τύπους εμπορικών εταιρειών που αναγνωρίζονται από την ελληνική και την κοινοτική νομοθεσία, β) στη σημασία του ελέγχου και της συναλλαγματικής ισοτιμίας και της εφαρμογής τους στις εμπορικές συναλλαγές και γ) στον τρόπο με τον οποίο η ελληνική νομοθεσία ρυθμίζει την πτώχευση. Στους φοιτητές θα παρουσιαστούν παραδείγματα δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες θα διευκρινίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι διαφορές μεταξύ των εταίρων και των αδικημάτων των νόμων, όπως προβλέπονται από το νόμο. Θα παρουσιαστούν περιπτώσεις δημιουργίας μιας εμπορικής εταιρείας και ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού (ΜΚΟ).

Ο στόχος της ενότητας είναι να προσεγγίσει το νόμο σε σχέση με τους ανθρώπους, την κοινωνία, την οικονομία και τη διεθνή κοινότητα. Θα επικεντρωθεί στον κλάδο του εμπορικού και επιχειρηματικού δικαίου και ειδικότερα α) στους διάφορους τύπους εμπορικών εταιρειών που αναγνωρίζονται από την ελληνική και την κοινοτική νομοθεσία, β) στη σημασία του ελέγχου και της συναλλαγματικής ισοτιμίας και της εφαρμογής τους στις εμπορικές συναλλαγές και γ) στον τρόπο με τον οποίο η ελληνική νομοθεσία ρυθμίζει την πτώχευση. Στους φοιτητές θα παρουσιαστούν παραδείγματα δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες θα διευκρινίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι διαφορές μεταξύ των εταίρων και των αδικημάτων των νόμων, όπως προβλέπονται από το νόμο. Θα παρουσιαστούν περιπτώσεις δημιουργίας μιας εμπορικής εταιρείας και ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού (ΜΚΟ).

Αυτή η ενότητα θα ενθαρρύνει τους φοιτητές να αναπτύξουν μια κατανόηση των βασικών θεωρητικών και εννοιολογικών πλαισίων και μοντέλων που στηρίζουν την ανάλυση όλων των κύριων λειτουργιών της διοίκησης. Σε αυτό το πλαίσιο θα αναπτυχθούν και θα εφαρμοστούν τεχνικές για την εκτίμηση της πολυπλοκότητας, που εμπλέκεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και τεχνικών για την αξιοποίηση της οργάνωσης. Η ενότητα εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της διαχείρισης, διερευνά τους ρόλους και τις λειτουργίες των διαχειριστών και τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν αποτελεσματικά στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Παρέχει επίσης ένα πλαίσιο σε αυτούς για να κατανοήσουν τη σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας μέσα σε έναν οργανισμό.

Ο στόχος της ενότητας μάρκετινγκ είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές του μάρκετινγκ. Επιπλέον, είναι να αναπτύξει μια βασική κατανόηση του μάρκετινγκ μέσα σε μια επιχείρηση. Τα βασικά περιεχόμενα περιλαμβάνουν τη φιλοσοφία του Μάρκετινγκ, το μικροοικονομικό και το μακροοικονομικό περιβάλλον, τη συμπεριφορά των καταναλωτών, την έρευνα μάρκετινγκ, την κατάτμηση της αγοράς και την τοποθέτηση. Θα δοθεί έμφαση στη θεωρητική ανάλυση προκειμένου να αναπτυχθεί η βασική ιδέα μάρκετινγκ. Οι στόχοι των ενοτήτων είναι να εξηγήσουν τη σημασία μιας αγοράς-στόχου και την εφαρμογή ενός μίγματος μάρκετινγκ, να κατανοήσουν τη διαδικασία συμπεριφοράς των καταναλωτών, να διερευνήσουν τους διάφορους παράγοντες που την επηρεάζουν και να διατυπώσουν τις τεχνικές κατάτμησης και τοποθέτησης για την ανάπτυξη ενός σχεδίου μάρκετινγκ.

Αυτή είναι μια βασική ενότητα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Θα επικεντρωθεί στη διαχείριση επιχειρήσεων, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε γενικές γραμμές σε όλες σχεδόν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, από τη μεταποίηση, το λιανικό εμπόριο, τις υπηρεσίες και το δημόσιο τομέα. Θέματα όπως ο σχεδιασμός επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η διαχείριση και έλεγχος της παραγωγικής ικανότητας, η εξυπηρέτηση πελατών, η διαχείριση αποθεμάτων και διανομής, οι φιλοσοφίες JIT και MRP, η τοποθεσία και η εσωτερική διάταξη, η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, η παραγωγή, οι προμήθειες των επιχειρήσεων, η διαχείριση της ποιότητας, η διάταξη ουράς, η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και η παγκοσμιοποίηση που έχουν εξελιχθεί σε παράγοντες που επηρεάζουν όλους τους οργανισμούς. Η ενότητα διαχείρισης λειτουργιών έχει ως στόχο να παρουσιάσει μια γενική εικόνα των βασικών αυτών λειτουργιών σε μια επιχείρηση. Οι στόχοι της ενότητας είναι να επιτρέψει στους φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και το εύρος της διαχείρισης των εργασιών και να τους βοηθήσει να εκτιμήσουν το διαφορετικό πλαίσιο διαχείρισης των λειτουργιών.

Η στατιστική είναι ο επιστημονικός τομέας που περιλαμβάνει μεθόδους συλλογής, παρουσίασης και ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων, προκειμένου να ληφθούν καλύτερες αποφάσεις σε περιβάλλον αβεβαιότητας. Αυτή η ενότητα εστιάζει στην παρουσίαση διαφόρων στατιστικών τεχνικών και των εφαρμογών τους, που βοηθούν στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Το θεωρητικό πλαίσιο της ενότητας στοχεύει να ενθαρρύνει τους φοιτητές να προσδιορίσουν και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες στατιστικές τεχνικές και μεθοδολογίες για μια ποικιλία ερευνητικών ερωτημάτων, να παρουσιάσουν και να ερμηνεύσουν τα στατιστικά ευρήματα. Αυτή η ενότητα θα καλύπτει τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή δεδομένων για τους σκοπούς της μετατροπής των δεδομένων σε πληροφορίες. Επιπλέον, η ενότητα θα παρουσιάσει βασικές έννοιες πιθανότητας, κανόνες και διανομές προκειμένου να απαντήσει σε προβλήματα που αφορούν επιχειρηματικές εφαρμογές. Θα δοθεί μια εισαγωγή στις βασικές αρχές των επιπτώσεων της στατιστικής και για να δείξει πώς είναι δυνατόν να εξεταστεί ένα δείγμα δεδομένων για να επιτευχθούν συμπεράσματα σχετικά με τον πληθυσμό.

Η ενότητα εισάγει τους φοιτητές στο ρόλο και το σκοπό της λογιστικής διαχείρισης σε μια επιχείρηση. Αυτή η ενότητα καλύπτει θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών λογιστικής διαχείρισης, όπως: η εφαρμογή του Balanced Scorecard, η διαχείριση του περιβαλλοντικού κόστους, το Just in Time (JIT) – η έγκαιρη εκτέλεση, οι διεθνείς πτυχές της λογιστικής διαχείρισης, οι πληροφορίες για βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη λήψη αποφάσεων, οι επιπτώσεις του κινδύνου και της αβεβαιότητας στη λήψη αποφάσεων, ο σχεδιασμός και η ανάλυση κόστους σε ανταγωνιστικές καταστάσεις, το σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και οι διεθνείς πτυχές της λογιστικής διαχείρισης.

Η χρηματοοικονομική λογιστική εξυπηρετεί το σκοπό της ενημέρωσης των χρηστών σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις για τους σκοπούς του ελέγχου, της αξιολόγησης της χρηματοοικονομικής απόδοσης και της αποτίμησης της επιχείρησης. Η ενότητα καλύπτει τα θέματα των άυλων περιουσιακών στοιχείων και τη λογιστική καταχώριση ενοικιάσεων και λογιστικής, τη λογιστική απόσβεση των ταμειακών ροών για την απόσβεση περιουσιακών στοιχείων και τη λογιστική καταχώριση των μακροπρόθεσμων συμβάσεων και την υποβολή εκθέσεων EPS. Η ενότητα ολοκληρώνεται με μια επισκόπηση των σχέσεων κύριου ι αντιπροσώπου, ώστε να παρέχει ένα πλαίσιο για την κατανόηση και την αξιολόγηση του ρόλου των οικονομικών λογιστικών πληροφοριών ως μηχανισμού ευθυγράμμισης των συμφερόντων των διαφόρων ομάδων, όπως τα διευθυντικά στελέχη, οι μέτοχοι και οι δανειστές που συνάπτουν συμβάσεις με επιχειρήσεις.

Η κύρια πτυχή του μαθήματος του Επιχειρησιακού Περιβάλλοντος είναι να παρέχει στους φοιτητές την κατανόηση του ολοένα και πιο πολύπλοκου παγκόσμιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τις προκλήσεις και τα διλήμματα που παρουσιάζουν για τους διευθυντές και τους οργανισμούς και την ποικιλία οργανωτικών μορφών και εταιρικών στρατηγικών που χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες διεθνείς επιχειρήσεις. Η ενότητα καλύπτει τις κυριότερες εμπορικές ροές στον κόσμο, το πολιτικοοικονομικό σκεπτικό του διεθνούς εμπορίου, τα ειδικά περιβάλλοντα αγοράς στα οποία θα λειτουργούν οι επιχειρήσεις, το ρόλο και τη σημασία των πολυεθνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς επιχειρήσεις και τους διάφορους δασμολογικούς και μη δασμολογικούς φραγμούς στο διεθνές εμπόριο. Επιπλέον, θα υπάρξει μια διεξοδική ανάλυση της οικονομικής ιστορίας του εικοστού αιώνα και του συνεχώς αυξανόμενου ρόλου των διεθνών οργανισμών και της σημασίας τους για τη διαχείριση του ζητήματος της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και των επιπτώσεων στις τοπικές οικονομίες. Τέλος, θα δοθεί στους φοιτητές μια εκτεταμένη οικονομική εικόνα για τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας, ώστε να κατανοήσουν τη δυναμική και τις αδυναμίες του τοπικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο χώρο των διεθνών οικονομικών δραστηριοτήτων.

Αυτή η ενότητα αποσκοπεί να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν γνώση και κατανόηση των βασικών τομέων της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (HRM) και να τις εφαρμόσουν σε μια σειρά οργανωτικών ρυθμίσεων. Παρέχει στους φοιτητές την κατανόηση των ζητημάτων που σχετίζονται με τη στελέχωση των οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης και επιλογής του προσωπικού, της κατάρτισης και της ανάπτυξής τους, των συνεχιζόμενων προκλήσεων για την παροχή κινήτρων σε διάφορα είδη εργαζομένων, όσον αφορά τις αμοιβές και την αμοιβή τους, ως και οι τρόποι με τους οποίους τα άτομα και οι ομάδες μπορούν να υποστηριχθούν στο έργο τους. Κύριοι στόχοι είναι η κατανόηση διαφόρων βασικών θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού, η κριτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και η κατανόηση της αναγκαιότητας ενσωμάτωσης των πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού με τη στρατηγική της εταιρείας.

Ο στόχος της ενότητας Πρακτικής Μάρκετινγκ είναι να εισαγάγει τους βασικούς όρους και τις θεωρητικές έννοιες και για τα τέσσερα συστατικά, το προϊόν / την υπηρεσία, την τιμή, τον τόπο και την προώθηση του μίγματος μάρκετινγκ και να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν το ρόλο του μάρκετινγκ μέσα σε έναν οργανισμό. Κατά την παράδοση αυτής της ενότητας οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με διάφορα θέματα, όπως το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, την ανάπτυξη προϊόντων, το branding, τις τεχνικές τιμολόγησης, τις ολοκληρωμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ και τα κανάλια διανομής. Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει όλα τα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ και να υπογραμμίσει τη σημασία τους για τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία της εταιρείας. Ένας δεύτερος στόχος είναι να οικοδομήσουμε μια διεξοδική κατανόηση της σημασίας του μάρκετινγκ ως διασταυρούμενη λειτουργική δραστηριότητα στο οργανωτικό πλαίσιο της επιχείρησης.

Η ενότητα αποσκοπεί στο να εισαγάγει στους φοιτητές τις βασικές θεωρητικές έννοιες της συμπεριφοράς των καταναλωτών και να συζητήσει τη σημασία της διερεύνησης τους για να διαμορφώσουν μια στρατηγική μάρκετινγκ. Επικεντρώνεται κυρίως στο γιατί και πώς οι καταναλωτές λαμβάνουν συγκεκριμένες αποφάσεις και συμπεριφέρονται με ορισμένους τρόπους - τι τους παρακινεί - τι τραβάει την προσοχή τους. τι διατηρεί την εμπιστοσύνη τους και πώς στην πραγματικότητα αποφασίζουν να αγοράσουν ή όχι, και πού και πότε να αγοράσουν ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες και τέλος πώς μπορούν αυτές οι γνώσεις να χρησιμοποιηθούν στη στρατηγική μάρκετινγκ. Οι φοιτητές θα εισαχθούν στα θεωρητικά πλαίσια, τις έννοιες και τις αρχές που σχετίζονται με τη διαδικασία αγοράς των καταναλωτών. Κύριοι στόχοι είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να λάβουν πρακτικές αποφάσεις και να βοηθηθούν να κατανοήσουν πώς μπορούν να εφαρμοστούν οι θεωρίες για την δημιουργία προτάσεων αξίας.

Τα στοιχεία της ενότητας διαχείρισης πωλήσεων είναι να εισαγάγουν τους σπουδαστές στη φύση και το πεδίο των αποτελεσματικών αρχών και μεθόδων διαχείρισης πωλήσεων, καθώς και στις βασικές τεχνικές επαγγελματικής πώλησης. Τα βασικά περιεχόμενα περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό και τον έλεγχο των εργασιών του πωλητή, την επιλογή των πωλητών και την κατάρτιση τους και τις τεχνικές αξιολόγησης, καθώς και το πλαίσιο και την πρακτική των πωλήσεων. Στους φοιτητές θα παρουσιαστούν περιπτώσεις διαχείρισης δύναμης πωλήσεων, όπου τα αδύνατα και τα ισχυρά σημεία πρέπει να προσδιοριστούν. Στη συνέχεια, θα έχουν την ευκαιρία να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις για τη βελτίωση της κατάστασης. Οι λόγοι για τις προτάσεις πρέπει να παρουσιαστούν και να εξηγηθούν. Θα ακολουθήσει κριτική συζήτηση με τα αίτια της κριτικής και των εναλλακτικών προτάσεων που συζητήθηκαν.

Η έρευνα μάρκετινγκ είναι η συστηματική διαδικασία σχεδιασμού, συλλογής και ανάλυσης δεδομένων ως βοήθειας για τη βελτίωση των αποφάσεων μάρκετινγκ σε έναν οργανισμό. Αυτή η ενότητα στοχεύει να παρέχει μια βάση για τους φοιτητές να αναπτύξουν την κατανόησή τους και την εφαρμογή της διαδικασίας έρευνας και των μεθόδων μάρκετινγκ. Η έμφαση δίνεται στον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων μάρκετινγκ. Οι φοιτητές θα διερευνήσουν ποικίλες προσεγγίσεις έρευνας μάρκετινγκ και θα αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες έρευνας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού προβλημάτων, σχεδιασμού έρευνας, συλλογής δεδομένων και ανάλυσης. Η ενότητα προσδιορίζει και προτείνει διαφορετικές πηγές δεδομένων και τεχνικές έρευνας μάρκετινγκ για τη συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης μιας ευρείας κάλυψης τεχνικών δειγματοληψίας. Τόσο οι ποιοτικές όσο και οι ποσοτικές ερευνητικές μέθοδοι καλύπτονται. Οι φοιτητές θα αναπτύξουν βασικές δεξιότητες στην ανάλυση ποσοτικών δεδομένων και στην προετοιμασία και παρουσίαση ερευνητικών εκθέσεων.

Η διαχείριση της εικόνας μιας επιχείρησης και η κατανόηση της σημασίας της επικοινωνίας με το κοινό είναι υψίστης σημασίας για την επιτυχία οποιασδήποτε επιχείρησης. Τα βασικά στοιχεία της ενότητας Δημοσίων Σχέσεων και Προώθησης Πωλήσεων καλύπτουν τη φύση και το εύρος του ρόλου τους μέσα στις επικοινωνίες μάρκετινγκ, καθώς και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται, τόσο στον τομέα των δημοσίων σχέσεων, όσο και στην προώθηση των πωλήσεων. Θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν μέθοδοι άμεσης επικοινωνίας (προώθησης πωλήσεων) και έμμεσες (δημοσίων σχέσεων) επικοινωνίας της πρότασης για την μοναδική αξία μιας επιχείρησης. Βασικές έννοιες περιλαμβάνουν τύπους μέσων και τεχνικές δημόσιων σχέσεων, σχεδιασμό υποβάθρου και διάφορους μηχανισμούς προώθησης των πωλήσεων. Θα δοθεί έμφαση στην ανάλυση πραγματικών σχεδίων, προκειμένου να αναπτυχθεί κριτική και δημιουργική σκέψη.

Αυτή η ενότητα αναπτύσσει τις γνώσεις των φοιτητών σχετικά με τις θεωρίες και τις πρακτικές λιανικού μάρκετινγκ, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Έμφαση δίνεται στην εκτίμηση του δυναμικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η λιανική βιομηχανία. Επιπλέον, οι φοιτητές θα αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση των πρόσφατων εξελίξεων στον τομέα αυτό με τη μελέτη της χρήσης πρακτικών ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Αυτή η ενότητα παρέχει μια ευρεία επισκόπηση των θεμάτων και λειτουργιών της διαφήμισης. Τοποθετεί τη λειτουργία διαφήμισης σε ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο πλαίσιο μάρκετινγκ - που δείχνει πώς πρέπει να συντονίζεται η διαφήμιση με όλες τις άλλες πτυχές των επικοινωνιών μάρκετινγκ στο πλαίσιο της συνολικής επιχειρηματικής λειτουργίας. Οι φοιτητές θα διερευνήσουν το σκοπό και το ρόλο της διαφήμισης και θα μάθουν τις συγκεκριμένες τεχνικές για τον προγραμματισμό της χρήσης των μέσων ενημέρωσης, ακολουθώντας τη δημιουργική διαδικασία και τις εκστρατείες σχεδιασμού. Αυτή η ενότητα αποσκοπεί στην εισαγωγή και ανάλυση της σημασίας της διαφήμισης ως οχήματος επικοινωνίας και παρουσιάζει σημαντικά ζητήματα για ένα διαφημιστικό σχέδιο. Κύριοι στόχοι είναι η κατανόηση της έννοιας των ολοκληρωμένων επικοινωνιών μάρκετινγκ και της έννοιας της διαφήμισης. Χρειάζεται να αξιολογήστε και εφαρμόστε κριτικά διαφορετικές τεχνικές διαφήμισης και να εξηγήστε το ρόλο της διαφήμισης και του σχεδιασμού μέσων.

Τα βασικά στοιχεία της ενοτήτας καναλιών διανομής είναι ο ρόλος και η σημασία της δικτύωσης στη διανομή αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και οι εναλλακτικοί τρόποι διαμόρφωσης της στρατηγικής του καναλιού. Βασικά περιεχόμενα περιλαμβάνουν αποφάσεις σχεδιασμού καναλιών, αποφάσεις διαχείρισης καναλιών, αποφάσεις τροποποίησης καναλιού, υλικοτεχνική υποστήριξη, απογραφές, εξυπηρέτηση πελατών και φυσική διανομή. Θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν περιπτώσεις υφιστάμενων καναλιών διανομής. Οι σπουδαστές θα πρέπει να προσδιορίσουν τυχόν προβληματικούς τομείς και να προτείνουν αλλαγές και τροποποιήσεις ώστε το σύστημα να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά. Ένας διευθυντής από μια τρίτη εταιρία logistics θα παρουσιάσει τις λεπτομέρειες της λειτουργίας της εταιρείας του και η συζήτηση θα ακολουθήσει τις προτάσεις αλλαγών που θα προέλθουν από τους φοιτητές.

Τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων εντάσσονται στο επιχειρηματικό περιβάλλον με πρωτοφανείς ρυθμούς. Τα συστήματα CRM είναι ένας παραπόταμος των συνολικών συστημάτων ERP μεγάλης κλίμακας που ενημερώνουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις, τον προγραμματισμό μάρκετινγκ και τη διαμόρφωση επιχειρηματικής στρατηγικής. Σε αυτή τη συγκεκριμένη ενότητα θα συζητηθούν μια σειρά από ενδιαφέροντα θέματα. Ειδικότερα, ο ορισμός και η αιτιολόγηση των στρατηγικών προώθησης, η σημασία της προώθησης σε συγκεκριμένες αγορές, τα μακροχρόνια αποτελέσματα των στρατηγικών προώθησης, οι επιπτώσεις των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στο άμεσο μάρκετινγκ και τα προγράμματα αφοσίωσης πελατών κ.λπ. Επίσης, θα γίνει αναφορά στην ιστορία της σύγχρονης επιχειρησιακής πληροφορικής, στις διάφορες πτυχές της ψηφιακής επιχειρησιακής νοημοσύνης και στο πλαίσιο των σύγχρονων συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων στο πλαίσιο της εποχής της πληροφορίας. Θα δοθεί έμφαση στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ολοκληρωμένων δράσεων CRM.

Η ουσία της Στρατηγικής Διοίκησης αφορά αποφάσεις σχετικά με τα επιχειρηματικά μοντέλα, την ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της επιχειρηματικής βιομηχανίας και το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Για να καταλήξουμε σε αποφάσεις σχετικά με αυτά τα ζητήματα, είναι απαραίτητο να αναλύσουμε ορισμένους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις σε όλα τα επίπεδα. Όλοι αυτοί οι τομείς θα καλυφθούν μέσω σειράς περιπτωσιολογικών μελετών. Βασικά περιεχόμενα είναι τα θεωρητικά πλαίσια, οι έννοιες και οι αρχές που σχετίζονται με αυτές τις αποφάσεις και τα ερευνητικά τεκμήρια που δοκιμάζουν τις θεωρίες.

Η ουσία της επιχειρηματικής μονάδας μάρκετινγκ επιχειρήσεων είναι να εισαγάγει τους φοιτητές σε θεωρίες και έννοιες της στρατηγικής και της διαχείρισης στην εμπορία των επιχειρήσεων. Επιπλέον, πρόκειται να αναπτύξει μια κριτική και αναλυτική σκέψη για το μάρκετινγκ μέσα σε μια επιχείρηση. Οι βασικές έννοιες περιλαμβάνουν τις σημαντικές διαφορές στις αγορές B2B από τις αγορές καταναλωτών, την κυκλικότητα της αγοραστικής συμπεριφοράς διαφόρων βιομηχανιών B2B, τον ρόλο της επικοινωνίας στο μάρκετινγκ B2B, τον τόπο, τους διανομείς και τις πωλήσεις στη βιομηχανική αγορά, τα κανάλια διανομής, της Μονάδας Δημιουργίας Αποφάσεων (DMU) στη διαδικασία αγοράς, το ρόλος του τμήματος αγοράς, τις στρατηγικές για την απόκτηση B2B πελατών, την έρευνα μάρκετινγκ B2B και τον προγραμματισμός μάρκετινγκ B2B.

Το μάθημα αυτό στοχεύει να προσφέρει μια κατανόηση της θεωρίας και πρακτικής του διεθνούς μάρκετινγκ μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και όλο και πιο περίπλοκο παγκόσμιο περιβάλλον. Εισάγει τους φοιτητές στις πρακτικές και τις στρατηγικές του διεθνούς μάρκετινγκ. Καλύπτει τον περίπλοκο χαρακτήρα του διεθνούς περιβάλλοντος, τον αντίκτυπο των διαφορετικών πολιτισμών στη διαμόρφωση μιας στρατηγικής μάρκετινγκ και τα βασικά κριτήρια επιλογής εξωτερικής αγοράς. Στη συνέχεια αναλύει τις διαφορές στη διαμόρφωση του μίγματος μάρκετινγκ για τις διάφορες χώρες και λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις για διαφορετικά πολιτιστικά πλαίσια. Οι στρατηγικές τυποποίησης και προσαρμογής αναλύονται περαιτέρω, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για επιχειρηματικές αποφάσεις. Οι στόχοι της ενότητας είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία του διεθνούς και παγκόσμιου μάρκετινγκ και να προτείνουν αναλυτικά εργαλεία για τις διεθνείς αποφάσεις μάρκετινγκ.

Η επιχειρηματικότητα καθορίζεται με τη μέθοδο της διαχείρισης ως χαρακτηριστικό πρότυπο συμπεριφοράς διαχείρισης που έχει αποτελέσματα καινοτομίας. Η επιχειρηματικότητα είναι ένα πρότυπο συμπεριφοράς ικανό να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους οργανισμών - δημόσιο τομέα, μη κερδοσκοπικούς και εμπορικούς οργανισμούς. Κάθε οργάνωση απαιτεί καινοτομία που εκφράζεται ως ανάγκη εισαγωγής και "να γίνουν νέα πράγματα" για έναν ή τον άλλο λόγο. Δεδομένων εκείνων των γεγονότων, η ουσία αυτής της ενότητας είναι να καλύψει θέματα όπως η δημιουργικότητα και η καινοτομία, η επιχειρηματική διαχείριση και οι έννοιες και θεωρίες δημιουργίας αξίας.

Το μάρκετινγκ νέων μέσων, που περιλαμβάνει διαδικτυακές και κοινωνικές κοινότητες, έχει καταστεί ένα βασικό εργαλείο μάρκετινγκ. Ο σχεδιασμός, η εκτέλεση και η παραγωγή ποσοστού απόδοσης από τα νέα μέσα είναι μια πρόκληση. Τα νέα μέσα βρίσκονται στο επίκεντρο των θεμελιωδών αλλαγών που επηρεάζουν το μάρκετινγκ, καθώς επιδιώκει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του διαδικτυακού περιβάλλοντος και στις αλλαγές στην εξισορρόπηση εξουσίας μεταξύ οργανισμών και καταναλωτών. Η ενότητα αυτή στοχεύει να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και πρακτικές του νέου ψηφιακού μάρκετινγκ μέσων μαζικής ενημέρωσης και να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αναπτύξουν μια κατανόηση της δημιουργίας ενός ψηφιακού προγραμματισμού μάρκετινγκ Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η δημιουργία και η κατανόηση των διαφορετικών μοντέλων ψηφιακού μάρκετινγκ και η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής στόχων μάρκετινγκ, τακτικών και στρατηγικών.

Το μάθημα θα επικεντρωθεί στις αρχές της εμπορίας υπηρεσιών και θα εξετάσει τα ζητήματα που προκύπτουν από τις διαφορές μεταξύ της εμπορίας των υλικών προϊόντων και των υπηρεσιών. Θα εξετάσει επίσης τη σημασία της αλληλεπίδρασης μεταξύ πελατών και παροχών υπηρεσιών. Θα συζητηθεί η προσέλκυση, η διατήρηση και η ισχυρή οικοδόμηση σχέσεων με τους πελάτες, καθώς και η σχέση μεταξύ ποιότητας υπηρεσιών και ικανοποίησης των πελατών. Οι έννοιες θα περιγραφούν με τη χρήση περιπτώσεων, παραδειγμάτων και ασκήσεων στις βιομηχανίες υπηρεσιών, όπως οι μεταφορές, η τράπεζα, ο τουρισμός κλπ. Το αντικείμενο της ενότητας θα περιλαμβάνει ασκήσεις στη διαδικασία ανάλυσης των υπηρεσιών, διερεύνηση της έννοιας των υπηρεσιών, μελέτη της σημασίας επιλογής των κατάλληλων ανθρώπων για θέσεις εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενδυναμώσουν το ρόλο τους, κ.λπ.

Προϋποθέσεις εγγραφής στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Για την εγγραφή στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι γενικού ή τεχνικού λυκείου. Όλη η κύρια βιβλιογραφία που απαιτείται για την κατανόηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των προγραμμάτων είναι στην Ελληνική γλώσσα. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσα δεν είναι αναγκαία για την κατανόηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος, αλλά θα βελτιώσει την μαθησιακή σας εμπειρία.

Για κάθε Ακαδημαϊκό Έτος οι εγγραφές αρχίζουν την 1η Ιουνίου και τελειώνουν στις 30 Οκτωβρίου.

Οι νεοεγγραφόμενοι υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 • Δύο αντίγραφα του Απολυτηρίου Λυκείου, επικυρωμένα από το Λυκειάρχη ή από Δικηγόρο
 • Τέσσερις φωτογραφίες ταυτότητας (έγχρωμες – 3x4,5)
 • Αντίγραφο ταυτότητας
 • Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής στον επιλεγμένο κλάδο σπουδών

Στους φοιτητές δίνεται η δυνατότητα αναβολής στράτευσης μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

Ακολουθείται ειδική διαδικασία εισδοχής για κάθε Τμήμα του Κολεγίου.

Επισκεφθείτε τις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου για να ενημερωθείτε προσωπικά.

Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης των προγραμμάτων μέσω του προγράμματος κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ, απαραίτητη προϋπόθεση ο/η φοιτητής/τρια να είναι εργαζόμενος παράλληλα με τις σπουδές του.

Με την εγγραφή στο Athens International College, οι φοιτητές ταυτόχρονα εγγράφονται και στο Πανεπιστήμιο του Winchester, το οποίο και χορηγεί την αντίστοιχη φοιτητική ταυτότητα.

Συμπληρώστε την φόρμα που ακολουθεί και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα!

  Οι τίτλοι σπουδών Bachelor του Athens International College, που εκδίδονται από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού, έχουν πλήρη επαγγελματική ισοδυναμία τίτλου σπουδών, με τους αντίστοιχους τίτλους των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
  Η αναγνώριση των τίτλων σπουδών ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗ και γίνεται από το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) στο Υπουργείο Παιδείας.

  TOP