MASTER

στη ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και τον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος σπουδών είναι να επιτρέψει στους φοιτητές να:

(1) διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις αρχές της ανθρώπινης κίνησης,

(2) εξοικειωθούν με μεθόδους επιστημονικής μελέτης παιδαγωγικών, μεθοδολογικών και φυσιολογικών αρχών κινητικής μάθησης και ανάπτυξης κινητικών ικανοτήτων και

(3) είναι σε θέση να αναλύουν με ικανοποίηση τα πιο πρόσφατα συστήματα φυσικής αγωγής και αθλητισμού στον κόσμο.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα σπουδών φυσικής αγωγής και αθλητισμού, οι φοιτητές αποκτούν ικανότητες απαραίτητες για ποιοτική απόδοση σε διάφορες δραστηριότητες του μελλοντικού τους επαγγέλματος, κυρίως στη διδασκαλία της φυσικής αγωγής. Οι ικανότητες που αποκτούν οι φοιτητές αφορούν κυρίως την ικανότητα ανάλυσης. σύνθεσης και πρόβλεψης των λύσεων στη διδακτική διαδικασία, σε σχέση με τις συνθήκες. Διδάσκονται επίσης τις πιο πρόσφατες επαγγελματικές μεθόδους, καθώς και τις ερευνητικές διαδικασίες και τις διαδικασίες εφαρμογής στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό. Οι ικανότητες αφορούν επίσης την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την ικανότητα εφαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης στην πράξη.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό διαρκούν ένα ακαδημαϊκό έτος (2 εξάμηνα).

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι φοιτητές μας διδάσκονται να:

 • Διεξάγουν ανεξάρτητη έρευνα στον τομέα της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού,
 • Καθορίζουν σημαντικά ερευνητικ θέματα στον τομέα της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού,
 • Εφαρμόζουν δημιουργικά τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της διδασκαλίας της φυσικής αγωγής,
 • Σχεδιάζουν, ελέγχουν και εκτελούν τις πιο σύνθετες επαγγελματικές εργασίες στη διδασκαλία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού,
 • Κατανοούν και ερμηνεύουν τη μόνιμη επαγγελματική εκπαίδευση στους τομείς τους με βάση τα πρόσφατα επιστημονικά αποτελέσματα,
 • Αναλύουν και δημιουργούν νέα επιστημονική γνώση και να την εφαρμόζουν στην πράξη αλληλεπιδρώντας με άλλους επαγγελματίες, επηρεάζοντας έτσι την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους,
 • Αναλύουν κριτικά τις έννοιες που εφαρμόζονται στον τομέα της φυσικής αγωγής με την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων,
 • Προσδιορίζουν και ερμηνεύουν τις βασικές μεθόδους και αρχές εκπαίδευσης στο πλαίσιο συμπληρωματικών επιστημονικών κλάδων (φυσιολογία, εμβιομηχανική, παιδαγωγική, θεωρία εκπαίδευσης…) και να εισάγουν καινοτομίες στη διδασκαλία της φυσικής αγωγής με βάση νέες επιστημονικές ανακαλύψεις.

Στόχος του μαθήματος είναι να διδάξει τις μεθόδους και τις τεχνικές μέτρησης και συλλογής δεδομένων, να πετύχει την εξοικείωση με μεθόδους δειγματοληψίας και πρακτικά προβλήματα διεξαγωγής έρευνας και να εκπαιδεύσει για την κατοχή στη σωστή σύνταξη μιας επιστημονικής έκθεσης.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

·         Κατανοεί τη λογική και την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων και εργαλείων έρευνας.

·         Συντάσσει ανεξάρτητα ένα ερευνητικό σχέδιο και διεξάγει εμπειρική έρευνα.

·         Αναλύει σωστά τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω της έρευνας.

·         Ερμηνεύει τα ευρήματα και συντάσσει μια έκθεση έρευνας.

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των μαθητών με το ρόλο και τη σημασία των ψυχολογικών παραγόντων σημαντικών για τον αθλητισμό και τη σωματική δραστηριότητα. Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις για το ποιες είναι οι ψυχολογικές διαδικασίες που βοηθούν στην κατανόηση ορισμένων αθλητικών συμπεριφορών καθώς και στη βελτίωση της γνώσης σε αυτόν τον τομέα για την επίτευξη καλύτερου επιτεύγματος στον αθλητισμό, είτε πρόκειται για κορυφαίο αθλητή είτε για ψυχαγωγικό παίκτη.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, ο φοιτητή ή η φοιτήτρια αναμένεται να:

o ορίζει και να εφαρμόζει γνώσεις στον τομέα της αθλητικής ψυχολογίας και της φυσικής αγωγής·

o εντοπίζει και να επισημαίνει ψυχολογικά προβλήματα στους αθλητές

o κατανοεί την κινητήρια και συναισθηματική κατάσταση του αθλητή

o παρατηρεί κριτικά και να υποδεικνύει αρνητικά ψυχολογικά φαινόμενα στον αθλητισμό και τη φυσική αγωγή που επηρεάζουν τον αθλητή αλλά και όλους τους συμμετέχοντες στο άθλημα

o αξιολογεί ορισμένες ψυχολογικές καταστάσεις που οδηγούν σε χαμηλότερες επιδόσεις στα αθλήματα όπως: άγχος, υπερπροπόνηση ή κακές σχέσεις στην ομάδα

ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΑΠΟ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των μαθητών στην κινανθρωπολογική ανάλυση ορισμένων αθλημάτων και η κατανόηση της σημασίας της για τη σωστή οργάνωση της προπονητικής διαδικασίας. Στόχος είναι επίσης η γνώση για την επίδραση γενετικών, κληρονομικών παραγόντων στη συνολική φαινοτυπική μεταβλητότητα συνεχών ποσοτικών ανθρωπολογικών ιδιοτήτων, σημαντικών για την επιτυχία σε ορισμένα αθλήματα/αθλήματα. Τέλος η γνώση σε εξισώσεις προδιαγραφών μέσω μοντέλων παλινδρόμησης και παραγόντων.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

o Κατανοούν τη δομή της ανταγωνιστικής δραστηριότητας.

o Κατανοούν την εξίσωση προδιαγραφής των κινανθρωπολογικών χαρακτηριστικών σε συγκεκριμένους αθλητικούς κλάδους.

o Πραγματοποιούν ανεξάρτητα υποθετική μοντελοποίηση κινοανθρωπολογικών χαρακτηριστικών για ένα συγκεκριμένο αθλητικό κλάδο.

o Πραγματοποιούν ανεξάρτητα τον βέλτιστο σχεδιασμό και προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση λειτουργικών και ψυχοκινητικών χαρακτηριστικών ενός ατόμου σημαντικού για τις διαδικασίες σχεδιασμού και προγραμματισμού και η εκπαίδευση για μοντελοποίηση κινησιολογικών διαδικασιών.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να:

o Κατανοεί το νόημα, τη λογική και τη δυναμική των κινησιολογικών μετασχηματισμών.

o Ερμηνεύει σωστά τα αποτελέσματα μελετών στις οποίες αναλύονται τα αποτελέσματα διαφορετικών μοντέλων εκπαίδευσης.

o Συντάξει ανεξάρτητα ένα σχέδιο εκπαίδευσης για διαφορετικές κατηγορίες αθλητών.

o Επιλέγει σωστά τους χειριστές κινησιολογίας και τους ευθυγραμμίζει με τις ανάγκες του επαγγελματία.

o Προγραμματίζει ανεξάρτητα τον έλεγχο και την παρακολούθηση κινησιολογικών διαδικασιών.

Στόχος του μαθήματος είναι να γίνουν κατανοητές σύγχρονες διαγνωστικές διαδικασίες στον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση, η εξοικείωση με μεθοδολογία σύγχρονων αναλύσεων και διαχείριση ειδικών πρωτοκόλλων δοκιμών σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης φυσικής δραστηριότητας και η εξοικείωση με τις θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές της σύγχρονης εμβιομηχανικής, λειτουργικής και νευρομυϊκής διάγνωσης.

 

Αφού ολοκληρώσουν το πρόγραμμα μαθημάτων, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

o να εφαρμόσουν σύγχρονη ανάλυση των ενεργειακών απαιτήσεων του αθλητισμού.

o να οργανώνουν και επιδεικνύουν πρωτόκολλα δοκιμών σε εργαστηριακές και μη εργαστηριακές συνθήκες.

o ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα βασικά στάδια στη διαχείριση του κύκλου του έργου. να τους δώσει μια εικόνα για την προσέγγιση του logical matrix κατά τη σύνταξη προτάσεων έργων και στη διαδικασία διαχείρισης έργου· και το πιο σημαντικό πράγμα είναι να τους εκπαιδεύσει να γράφουν ανεξάρτητα έργα, να διαχειρίζονται έργα και να πραγματοποιούν αξιολόγηση παρακολούθησης αναπτυγμένων έργων.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές γνωρίζουν να:

o Γράφουν ανεξάρτητα μια πρόταση έργου χρησιμοποιώντας ένα logical matrix.

o Γράφουν ένα τυπικό μοντέλο πρότασης έργου.

o Κατασκευάζουν ένα Ganttogram (πρόγραμμα δραστηριοτήτων) και να δημιουργούν έναν προϋπολογισμό έργου.

o Διαχειρίζονται τα προγραμματισμένα έργα.

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των μαθητών με τους βασικούς εννοιολογικούς και καθοριστικούς καθοριστικούς παράγοντες του αθλητισμού σε παγκόσμια κλίμακα, μέσω της κυρίαρχης εστίασης στις έννοιες διαχείρισης του σύγχρονου αθλητισμού (όπως το παγκόσμιο κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο) σε όλες τις μορφές του. Στοχεύει επίσης, στην εκπαίδευση των μαθητών για μια συγκριτική άποψη των σχέσεων αιτίας-αποτελέσματος μέσα από ιστορικές αναδρομές του πλαισίου της ανάπτυξης του αθλητισμού ως κοινωνικού φαινομένου και των σύγχρονων τάσεων διαχείρισης στον αθλητισμό σε παγκόσμιο/παγκόσμιο επίπεδο.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

o αναγνωρίζουν τους βασικούς καθοριστικούς παράγοντες και ιδιαιτερότητες της διαχείρισης του αθλητισμού σε διαφορετικές ιστορικές εποχές.

o κατέχουν πληροφορίες σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων αντιλήψεων της διαχείρισης του αθλητισμού στην Ευρώπη και τον κόσμο.

o διακρίνουν ανεξάρτητα βασικές πτυχές διαφορετικών εννοιών

o διοικούν αθλητικούς οργανισμούς, στο πλαίσιο του αμερικανικού και ευρωπαϊκού μοντέλου αθλητισμού.

o αναπτύσσουν την ικανότητα κριτικής σκέψης σε σχέση με τις σύγχρονες τάσεις στη διαχείριση του αθλητισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σκοπός του μαθήματος είναι η καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων της προγραμματισμένης σωματικής δραστηριότητας σε προφανείς δείκτες υγείας, καθώς και κατανόηση της παθοφυσιολογίας ορισμένου αριθμού χρόνιων μη μεταδοτικών ασθενειών και πιθανών θεραπευτικών επιδράσεων της φυσικής δραστηριότητας με στόχο την πορεία και την εξέλιξή τους.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

o Απαριθμούν βασικές χρόνιες μη μεταδοτικές ασθένειες.

o Περιγράφουν τις μεθόδους προσυμπτωματικού ελέγχου και τη διαστρωμάτωση κινδύνου.

o Προσδιορίζουν τη σχέση μεταξύ της καρδιαγγειακής ικανότητας και των παραγόντων κινδύνου.

o Περιγράφουν το σχεδιασμό ενός προγράμματος άσκησης μυϊκών ικανοτήτων.

o Σχεδιάζουν ένα πρόγραμμα άσκησης με στόχο την πρόληψη και θεραπεία της λιποπρωτεϊναιμίας, της παχυσαρκίας, των εκφυλιστικών ασθενειών και της ψυχικής υγείας.

ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΑΠΟ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με τη σημασία της σωματικής δραστηριότητας στα ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών, την υγεία και τις σωματικές ικανότητες των παιδιών με αναπτυξιακές δυσκολίες και των ατόμων με αναπηρία. Στοχεύει στην διεύρυνση των γνώσεων σχετικά με τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των σωματικών δραστηριοτήτων σε σχέση με την τρέχουσα φυσική ικανότητα (διάρκεια, ένταση και όγκος δραστηριότητας), δηλαδή με αναπηρίες τύπου και βαθμού (σωματικές δραστηριότητες για άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, άτομα με αναπηρίες, άτομα με αλλαγές στην μηχανές ατμομηχανών, κ.λπ.).

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του μαθήματος προσαρμοσμένης φυσικής άσκησης, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

o να καθορίζει τη διαφορά μεταξύ προσαρμοσμένων σωματικών δραστηριοτήτων και άσκησης και άλλων σωματικών προγραμμάτων

o να οργανώνει δραστηριότητες (αθλητισμός, ψυχαγωγικές δραστηριότητες),

o να αναλύει το επίπεδο υγείας και σωματικής ικανότητας των μαθητών προκειμένου να προσεγγίσει τον προγραμματισμό,

o να οργανώνει και προγραμματίζει ασκήσεις απαραίτητες στη διδασκαλία της φυσικής αγωγής,

o να κατανοεί τη σημασία του αθλητισμού για τα άτομα με αναπηρία και να κατανοείν τη σημασία των κατηγοριοποιήσεων.

Το μάθημα στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με τη σημασία της σωματικής δραστηριότητας στο βιο-ψυχοκοινωνικό επίπεδο του ανθρώπου από την άποψη της έννοιας της ευεξίας. Προχωρημένη μελέτη της αποκτηθείσας γνώσης για την πρόληψη της υγείας και τη διατήρησή της βελτίωση, ποιότητα και διάρκεια ζωής του ατόμου και της κοινωνίας σε επίπεδο ευεξίας. Εξετάζει κριτικά τις πτυχές της ευεξίας και κατανοεί τη θέση της τόσο στη χώρα μας όσο και στον κόσμο.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να:

o ορίζουν όλες τις πτυχές της έννοιας της ευεξίας,

o αναλύουν τις υπηρεσίες ευεξίας με βάση την ταξινόμηση,

o είναι σε θέση να κάνουν διάκριση μεταξύ υπηρεσιών σε αστικά κέντρα ευεξίας και σε κέντρα συγκεκριμένων προορισμών,

o εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις στο σχεδιασμό υπηρεσιών, με βάση το τμήμα των φυσικών παραμέτρων της ευεξίας.

ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΑΠΟ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Γνωρίζοντας τους βασικούς καθοριστικούς παράγοντες του στρατηγικού μάνατζμεντ ως της πιο διαδεδομένης σύγχρονης διοικητικής ιδέας. Το περιεχόμενο του μαθήματος παρέχει πληροφορίες που δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις βασικές διαδικασίες και λειτουργίες της στρατηγικής διαχείρισης σε οργανισμούς.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να ορίσουν, να περιγράψουν, να απαριθμήσουν και να επιδείξουν την ικανότητα εφαρμογής βασικών λειτουργιών και εργαλείων στρατηγικής διαχείρισης σε οργανισμούς (σε αθλητικούς οργανισμούς)

Η ιδέα του περιεχομένου του μαθήματος επιτρέπει στους μαθητές: να γνωρίσουν το λειτουργικό σύστημα αθλητικών οργανώσεων. να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στον τομέα της αθλητικής διαχείρισης και να είναι σε θέση να τις εφαρμόσουν στο έργο των αθλητικών οργανισμών· να επεκτείνει τις γνώσεις και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν προηγουμένως με νέες πτυχές και να αποκτήσει τα προσόντα να εργαστεί στις δομές διαχείρισης και ηγεσίας αθλητικών οργανισμών· να επεκτείνει τις γνώσεις που είναι στη λειτουργία της κατάλληλης πρακτικής εφαρμογής λειτουργιών διαχείρισης-προγραμματισμού, οργάνωσης, διαχείρισης και ελέγχου στο έργο των αθλητικών οργανισμών.

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να εφαρμόσουν ανεξάρτητα τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν σε συγκεκριμένους αθλητικούς οργανισμούς μέσω της εργασίας σε διοικητικές και ηγετικές δραστηριότητες συλλόγων και σωματείων. Μπορούν επίσης να αναλύουν κριτικά και ουσιαστικά όλα τα τμήματα του έργου του αθλητικού οργανισμού. Επιπλέον, δημιουργούν ανεξάρτητα επαρκείς λύσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των αθλητικών οργανισμών. εφαρμογές που αποκτήθηκαν στην ανάπτυξη στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων αθλητικών οργανισμών στο άμεσο μελλοντικό περιβάλλον. Τέλος, θα πρέπει να χρησιμοποιούν ανεξάρτητα, να αναλύουν και να εφαρμόζουν επαρκώς την επαγγελματική και επιστημονική βιβλιογραφία.

Προκύπτει από την ανάγκη σπουδών σε αυτό το επίπεδο, με την ολοκλήρωση του οποίου ο μαθητής αποκτά επίσημο δικαίωμα να εργαστεί σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, να επιτύχει τη μέγιστη συνεισφορά στην ενεργή ικανότητα του μαθητή ως ένα νέο εκπαιδευτικό παράδειγμα που περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της μαθησιακής διαδικασίας και της πρακτικής εργασίας, σε αυτή την περίπτωση, του παιδαγωγικού έργου. Αυτό στοχεύει στην επίτευξη του ακόλουθου στόχου: την ανάπτυξη της ικανότητας εφαρμογής της γνώσης με την ταυτόχρονη ανάπτυξη διαπροσωπικών και ενδοπροσωπικών δεξιοτήτων.

 

Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της αξίας των δραστηριοτήτων σε αυτό το μέρος του προγράμματος σπουδών είναι η πρακτική ικανότητα του μαθητή για τη διαχείριση της παιδαγωγικής διαδικασίας, η ικανότητά του να επιλέγει την καλύτερη λύση για μια δεδομένη κατάσταση, να εκτελεί την καλύτερη αξιολόγηση της δεδομένης κατάστασης και να εκτελεί καλή πρόβλεψη της περαιτέρω ανάπτυξής του και τελικά να πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση της δικής του ικανοποίησης με την επιλογή ενός μελλοντικού επαγγέλματος και μια αξιολόγηση της προσωπικής ικανότητας για ενα τέτοιο επάγγελμα.

Σύμφωνα με τον στόχο αυτού του επιπέδου σπουδών, η μεταπτυχιακή διατριβή στοχεύει στην ερευνητική εστίαση σε χαρακτηριστικά θέματα τηςφυσικής αγωγής και αθλητισμού. Σε αντίθεση με την τελική εργασία μετά το προπτυχιακό επίπεδο, στο μεταπτυχιαό επίπεδο του προγράμματος σπουδών, ο μαθητής στοχεύει, χρησιμοποιώντας τις αποκτηθείσες γνώσεις μεθοδολογικού και ερευνητικού χαρακτήρα, να αφιερωθεί στην έρευνα των σχέσεων αιτίου-αποτελέσματος των φαινομένων σε αυτόν τον χώρο. Ιδιαίτερα στοχεύει να ενθαρρύνει τον φοιτητή να κατανοήσει και να ερευνήσει ειδικά θέματα και να χρησιμοποιήσει τη σχετική βιβλιογραφία για τη μεταπτυχιακή εργασία. Οι μέντορες, κατά κανόνα οι διδάσκοντες σε επιστημονικά μαθήματα, ενθαρρύνουν τον μαθητή να έχει κριτική στάση απέναντι σε άλλα καθιερωμένα θεωρητικά και μεθοδολογικά παραδείγματα.

Η αξία των επιτευχθέντων στόχων αυτής της εργασίας έχει μια πραγματή εμπειρία ανεξάρτητης ερευνητικής εργασίας, κατανόησης και ικανότητας προσαρμογής ερευνητικών μεθόδων κατάλληλων σε αυτό το επίπεδο σπουδών και το υποθετικό περιβάλλον του πιθανού χώρου εργασιακής δέσμευσης. Επίσης, ένας φοιτητής αυτού του είδους εργασίας ενθαρρύνει περαιτέρω ερευνητική εργασία καθώς και περαιτέρω επίσημη μελέτη σε διδακτορικό επίπεδο.

Στόχος της τελικής εργασίας είναι να δώσει τη δυνατότητα στον μαθητή να αναλύσει ανεξάρτητα το επιλεγμένο θέμα από τον τομέα της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού. Η σύλληψη και η λειτουργικότητα των προβλημάτων, εκτός από την εξοικείωση του μαθητή με τις μεθοδολογικές αρχές της έρευνας, στοχεύει στην εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης από το στενότερο πεδίο της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στο οποίο ανήκει το θέμα. Με αυτόν τον τρόπο, αναδεικνύεται σαφέστερα το πεδίο ενδιαφέροντος του μαθητή που υποδεικνύεται από την επιλογή των μαθημάτων επιλογής.

Αναμένεται ότι οι μαθητές θα είναι σε θέση να επιδείξουν την ικανότητά τους για αναλυτική και κριτική σκέψη, σύνθεση πληροφοριών και δημιουργία πρωτότυπων απόψεων σε σχέση με παρατηρούμενο φαινόμενο στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό, να επικοινωνήσουν για τις ιδέες και τις έννοιές τους με επαγγελματικό και επιστημονικό κοινό, να επεκταθούν και εμβάθυνση γνώσεων που σχετίζονται με επιστημονικές-μεθοδολογικές πτυχές που αντιμετωπίζονται θέματα.

Έναρξη:​

Οκτώβριος

Διάρκεια:​

1 έτος

Γλώσσα:

Ελληνικά

Για να γίνετε δεκτοί στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, πρέπει να είστε κάτοχος πτυχίου στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό ή σε σχετικό πρόγραμμα σπουδών, με τουλάχιστον 240 μονάδες ECTS (4 έτη σπουδών).

Οι φοιτητές που έχουν αποφοιτήσει από τη Σχολή Αθλητισμού και Τουρισμού ή συναφές πρόγραμμα σπουδών δεν δίνουν εισαγωγικές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι από μη συναφή προγράμματα σπουδών δίνουν μια εισαγωγική εξέταση που αποτελείται από τεστ γνώσεων στον τομέα του αθλητισμού. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση τον μέσο όρο βαθμολογίας κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών σπουδών του πτυχίου (70%) και τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών (30%).

Για την εγγραφή σας προσκομίζετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

– Δελτίο ταυτότητας
– Δίπλωμα ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών
– Ακαδημαϊκές μετεγγραφές
– Δύο φωτογραφίες (για το βιβλιάριο φοιτητών)

Με την εγγραφή στο Athens International College, οι φοιτητές ταυτόχρονα εγγράφονται και στο Πανεπιστήμιο EDUCONS-TIMS.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και για τις σπουδές στο Athens International College, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και το πρόγραμμα ή τα προγράμματα που σας ενδιαφέρουν και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας ή καλέστε μας στο 2102114671.

  Εκδήλωση ενδιαφέροντος

  Εξασφαλίστε ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ για τις σπουδές στο Athens International College.
  Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΟΥΜΠΙ.

  Οι τίτλοι σπουδών του Athens International College, που εκδίδονται από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού, έχουν πλήρη επαγγελματική ισοδυναμία τίτλου σπουδών, με τους αντίστοιχους τίτλους των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
  Η αναγνώριση των τίτλων σπουδών ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗ και γίνεται από το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) στο Υπουργείο Παιδείας.

  *αναμένεται η τελική έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας

  TOP