Το ΠΡΩΤΟ πρόγραμμα, μεταπτυχιακού επιπέδου, για την Βιωσιμότητα και το ESG.

Έναρξη 15.09.2023 - Ολοκλήρωση: 10.12.2023

Μαθήματα
Παρασκευή 17:30-21:00 & Σάββατο 10:00-15:30

80 ώρες μαθημάτων
e-learning στα Ελληνικά

Professional Diploma in SUSTAINABILTY AND ESG MANAGEMENT

Ο χώρος του ESG είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς και η ζήτηση για στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις αυξάνεται διαρκώς.

Το Professional Diploma in Sustainability and ESG Management είναι ιδανικό για όλα τα Στελέχη που είναι υπεύθυνα για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων και εργάζονται ώστε να οδηγήσουν τον οργανισμό τους προς την Ανάπτυξη με υπεύθυνο και ηθικό τρόπο. Είναι κατάλληλο επίσης για όσους εμπλέκονται στις καθημερινές λειτουργίες μιας επιχείρησης και συμμετέχουν στην διαμόρφωση στρατηγικών ή πολιτικών για τις επιχειρήσεις τους. Απευθύνεται τέλος, σε Επαγγελματίες και σε Συμβούλους Εταιρικής Διακυβέρνησης οι οποίοι συμμετέχουν στην διαμόρφωση στρατηγικής για βιώσιμη ανάπτυξη σύμφωνα με τα πρότυπα ESG.

Μέσα από σύγχρονες διδακτικές πρακτικές οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις που θα μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα στην εργασία τους, ενώ με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση:

 • να αναπτύξουν στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης,
 • να επιμεληθούν ολοκληρωμένα σχέδια περιβαλλοντικής διαχείρισης με χρήση των πλαισίων ESG,
 • να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο της εσωτερικής και εξωτερικής δυναμικής στην εξέλιξη της στρατηγικής,
 • να διασφαλίσουν βιώσιμες και υπεύθυνες επιχειρηματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς στα σχετικά SDGs και τον αντίκτυπό τους σε έναν οργανισμό.

Είπαν για το Πρόγραμμα

ΕΛΙΑ ΛΙΑΤΑΚΗ

Γενική Διευθύντρια ΙΚΟΝ Public Relations
Omnicom Public Relations Group / Όμιλος Επικοινωνίας BBDO
"Ως σύμβουλοι επικοινωνίας, η υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές μας. Καθορίζει τη στάση μας απέναντι στους εργαζομένους μας, στους πελάτες μας, στους συνεργάτες μας και στους μετόχους μας. Ορίζει τις αρχές βάσει των οποίων συμβουλεύουμε τους πελάτες μας για τα δικά τους θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Με την έλευση των προτύπων ESG είναι απαραίτητη η επένδυση σε νέα γνώση. Το Professional Diploma in Sustainability and ESG Management του Athens International College είναι ένα πολύπλευρο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο μου πρόσφερε πολύτιμα ερεθίσματα και γόνιμο προβληματισμό, διεύρυνε την οπτική μου και εμβάθυνε τις γνώσεις μου σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής διακυβέρνησης."
"Στη Marsh McLennan από το 2008, εντάξαμε επίσημα περιβαλλοντικούς κοινωνικούς και παράγοντες διακυβέρνησης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων .Οι αρχές του ESG είναι κυρίαρχο στοιχείο της ταυτότητας μας, του πως εξυπηρετούμε τους πελάτες μας και επιδρούμε στη κοινωνία. Το ESG είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον τρόπο που λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας και κατευθύνει την καθημερινότητά μας. Ήθελα, ωστόσο, να εμβαθύνω τις γνώσεις μου και για αυτό αποφάσισα να παρακολουθήσω το πρόγραμμα Professional Diploma in Sustainability and ESG Management του Athens International College. Είμαι ενθουσιασμένη! Το πρόγραμμα είναι πληρέστατο, η μαθησιακή εμπειρία εξαιρετική και οι καθηγητές μοναδικοί. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα!"

ΝΤΟΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

General Manager Marsh Greece
& Marsh McLennan CEO Ελλάδας
"Ο χώρος της Επικοινωνίας είναι άρρηκτα συνδεμένος με το CSR, με την Εταιρική Υπευθυνότητα και τα θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η εμφάνιση του ESG άλλαξε το σκηνικό και ήθελα να ενισχύσω τις γνώσεις μου ώστε να ανταποκριθώ σε συνέπεια στις νέες απαιτήσεις. Το Professional Diploma in Sustainability and ESG Management του Athens International College αποδείχθηκε σοφή επιλογή. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, με εξαιρετικούς καθηγητές και που προσέφερε πολύτιμες γνώσεις και εφόδια για το μέλλον."

ΔΑΦΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ

Account Manager
Choose Strategic Communications Partner

Modules in brief

Στόχος του μαθήματος είναι:

 • να αναλυθούν τα πιο σημαντικά προβλήματα του κόσμου και πώς μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)
 • να δοθούν συγκεκριμένα στοιχεία για αντίστοιχες δράσεις και πρωτοβουλίες, σε διάφορα πλαίσια μεταξύ πολλών χωρών και τομέων
 • να αναδειχθεί η συν-εξέλιξη μεταξύ φύσης, περιβάλλοντος και οικονομίας.

Βασικά θέματα που αναπτύσσονται:

 • Κλιματική αλλαγή και εκπομπές άνθρακα,
 • Ρύπανση του αέρα και των υδάτων,
 • Βιοποικιλότητα,
 • Αποψίλωση των δασών,
 • Ενεργειακή απόδοση,
 • Διαχείριση των αποβλήτων,
 • Λειψυδρία.

Στόχος του μαθήματος είναι:

 • να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στις τρεις βασικές έννοιες της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης
 • να βοηθήσει τους σπουδαστές να αποκτήσουν μια πλήρη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αυτές οι έννοιες συσχετίζονται και αναδιαμορφώνουν τον επιχειρηματικό κόσμο.

Βασικά θέματα που αναπτύσσονται:

 • Ικανοποίηση των πελατών,
 • Προστασία δεδομένων και ιδιωτικότητα,
 • Φύλο και διαφορετικότητα,
 • Εργασιακή δέσμευση,
 • Κοινοτικές σχέσεις,
 • Ανθρώπινα δικαιώματα,
 • Πρότυπα εργασίας.

Στόχος του μαθήματος είναι:

 • να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στις παγκόσμιες τάσεις, έννοιες, θεωρητικά πλαίσια και κατευθυντήριες αρχές που σχετίζονται με την διακυβέρνηση
 • να διερευνήσει τους δεσμούς μεταξύ των εταιρικών δραστηριοτήτων, της παγκοσμιοποίησης και της βιωσιμότητας, και στο πλαίσιο των ενδιαφερομένων, του ρόλου της εταιρικής διακυβέρνησης, του νόμου και της ηθικής
 • να εισάγει τους συμμετέχοντες σε μοντέλα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της στρατηγικής κινδύνου μιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων και των προσπαθειών μετριασμού
 • να οδηγήσει τους συμμετέχοντες στην γνώση για τα πλαίσια, την κατάταξη και τις βαθμολογίες ESG
 • να αναπτύξει δεξιοτήτες που σχετίζονται με την εργασία σε επαγγελματικό πλαίσιο στον τομέα του ESG.

Στόχος του μαθήματος είναι:

 • να παρέχει κριτική εξέταση εργαλείων, μοντέλων και εννοιών για την εφαρμογή στρατηγικών και πολιτικών βιωσιμότητας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • να επανεξετάσει τις τρέχουσες και εξελισσόμενες ιδέες και έννοιες στο πλαίσιο των πιέσεων για επιχειρηματική αλλαγή και των ενεργειών που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις πιεστικές προκλήσεις της βιωσιμότητας και της ευθύνης.
 • να διερευνήσει πρακτικές, καινοτομίες και ιδέες για την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας
 • να εξηγήσει την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων μέσω των θεωριών της Διαχείρισης Γνώσης και του Οργανισμού Μάθησης.

Βασικά θέματα που αναπτύσσονται:

 • SDGs και Επιχειρηματική Στρατηγική,
 • Θεωρία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος σε Αειφόρο Πλαίσιο,
 • Βιώσιμες Στρατηγικές Ικανότητες,
 • Καινοτομία και Βιωσιμότητα,
 • Δημιουργία Αξίας,
 • Κοινωνική επιχειρηματικότητα,
 • Triple Bottom Line and Stakeholder Management,
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Καθηγητές

Κιάρα Κόντη

Strategy & Governance

EY
Associate Partner
Climate Change and Sustainability Services

Βασιλική Κονιάκου

Social

ELTRUN Research Fellow,
AUEB Research Fellow and Legal Consultant
PhD of Law
University of Turku, Faculty of Law

Γιάννης Μουζακίτης

Environment

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής και Πανεπιστημιακός Υπότροφος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
και στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Συνεργαζόμενος Καθηγητής
στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Module: STRATEGY FOR SUSTAINABLE BUSINESS

Instructor: ΚΙΑΡΑ ΚΟΝΤΗ

Module: SUSTAINABLE BUSINESS AND THE ENVIRONMENT

Instructor: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ

Module: SOCIALLY RESPONSIBLE BUSINESS

Instructor: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΙΑΚΟΥ

Module: GOVERNANCE, RISK AND REPORTING

Instructor: ΚΙΑΡΑ ΚΟΝΤΗ

Κλείστε την δική σας θέση στο Sustainability σήμερα

Συμπληρώστε την φόρμα που ακολουθεί και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα!

TOP