Η Διαχείριση Επωνυμίας έχει καταστεί μια από τις κρισιμότερες διαστάσεις της επιχειρηματικής στρατηγικής των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Η Διαχείριση Επωνυμίας βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων, καθώς οι επιχειρήσεις υψηλής απόδοσης αντιλαμβάνονται τον ρόλο του αποτελεσματικού Brand Management στην επίτευξη βέλτιστων οικονομικών αποτελεσμάτων, στην αφοσίωση των πελατών, και στην δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Brand Managers, σε ανώτερα στελέχη τμημάτων Μάρκετινγκ, σε Product Managers, σε επιχειρηματίες, σε ανώτερα στελέχη πωλήσεων, καθώς και σε επαγγελματίες και φοιτητές που αντιλαμβάνονται τον κρίσιμο ρόλο του Brand Management στην ευρύτερη επιχειρηματική στρατηγική.

 

Οφέλη

Μέσω του σεμιναρίου Brand Management του Athens International College οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τις βασικές έννοιες της Επωνυμίας και της Διαχείρισης Επωνυμίας τόσο από την επιχειρηματική σκοπιά, όσο και από την σκοπιά του καταναλωτή,
 • Εντοπίζουν ευκαιρίες και προκλήσεις που δύνανται να επηρεάσουν τη θέση μιας Επωνυμίας στην αγορά, καθώς και να επιλέγουν τις βέλτιστες στρατηγικές Διαχείρισης Επωνυμίας,
 • Σχεδιάζουν, αναλύουν, υλοποιούν και αξιολογούν Στρατηγικές Επωνυμίας, με σκοπό την ενδυνάμωση της επωνυμίας και την διατήρηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων,
 • Γνωρίζουν τις διαδικασίες, τις τεχνικές, τα εργαλεία, και τις μεθόδους του Brand Management, προκειμένου να αναπτυχθεί η Ταυτότητα Επωνυμίας και η Αξία της Επωνυμίας,
 • Αξιολογούν την αξία της ανάπτυξης μιας πελατοκεντρικής κουλτούρας στις Στρατηγικές της Διαχείρισης Επωνυμίας, καθώς και τις προκλήσεις και εμπόδια που δύνανται να προκύψουν κατά την υλοποίηση τους,
 • Αντιλαμβάνονται την Επωνυμία ως ένα περιουσιακό στοιχείο των επιχειρήσεων και οργανισμών, και να γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους αποτίμησης της αξίας του.

 

Θεματολογία Σεμιναρίου

 Ενότητα 1:

 • Η έννοια του Brand
 • Διαχείριση Επωνυμίας
 • Η Ταυτότητα της Επωνυμίας

Ενότητα 2:

 • Αξία της Επωνυμίας (Brand Equity)
 • Στάδια Ανάπτυξης της Επωνυμίας
 • Επέκταση του Brand

Ενότητα 3:

 • Προγράμματα Brand Marketing
 • Μέτρηση Brand Performance
 • Διαμόρφωση Brand Strategy

Ενότητα 4:

 • Επωνυμία και Δημιουργία Επωνυμίας για την Επιχείρηση
 • Αρχές Brand Management
 • Θεωρητικές Επισημάνσεις της Επωνυμίας

 Ενότητα 5:

 • Σύγχρονα Ζητήματα Επωνυμίας Διαχείρισης
 • Διαχείριση Επωνυμίας στην Ψηφιακή Εποχή
 • Η Αρχιτεκτονική της Επωνυμίας

Ενότητα 6:

 • Case Studies
 • Ομαδική Προφορική Παρουσίαση
 • Αξιολόγηση Σεμιναρίου

 

Παρουσίαση

Κατά την διάρκεια της τελευταίας διάλεξης, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες, και θα προετοιμάσουν μια προφορική παρουσίαση διάρκειας 15 λεπτών, παρουσιάζοντας, αναλύοντας, και σχολιάζοντας την Στρατηγική Branding της επιχείρησης ή του οργανισμού της επιλογής τους, αναλύοντας την αξία και τα πλεονεκτήματα της, και προτείνοντας τρόπους Επέκτασης της Επωνυμίας.

 

Διάρκεια

20 ώρες | Δευτέρα εως Παρασκευή 18:00-21:00, Σάββατο 10:00-15:00

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση παρέχεται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης