Η ψηφιοποίηση και η ψηφιακή καινοτομία, σε συνδυασμό με την νέα επιχειρηματικότητα, δύναται να μετασχηματίσει, μέσω των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, τις κρίσιμες διαδικασίες που επιτρέπουν την μετατροπή της αναγνώρισης μιας ευκαιρίας και την σύλληψη μιας επιχειρηματικής ιδέας, σε πρωτοπόρο προϊόν, σε ανταγωνιστικότητα, και σε βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται απευθύνεται σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, στελέχη επιχειρήσεων, διευθυντές πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού, υπεύθυνους του τμήματος HR, καθώς και μάνατζερς, CIOs και CTOs που επιθυμούν να αναπτύξουν ψηφιακή κουλτούρα στα πλαίσια της επιχείρησης ή του οργανισμού,  δημιουργώντας ένα οικοσύστημα ψηφιακής καινοτομίας.

 

Οφέλη

Μέσω του σεμιναρίου Digital Innovation & Entrepreneurship του Athens International College οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να:

 • Αξιολογούν την σημασία και τις δυνατότητες της ψηφιακής καινοτομίας στο σταυροδρόμι της με την επιχειρηματικότητα και τις βασικές έννοιες αυτής,
 • Γνωρίζουν την διαδικασία μέσω της οποίας οι προσανατολισμένοι στην καινοτομία επιχειρηματίες δύνανται να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες προκειμένου να σχεδιάσουν πρωτοπόρα προϊόντα και υπηρεσίες,
 • Αντιλαμβάνονται την σημασία των καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών στην προσέλκυση και διατήρηση καταναλωτών, καθώς και στην ανάπτυξη και μεγέθυνση των επιχειρήσεων,
 • Αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο η διαρκής ψηφιοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος δημιουργεί επιχειρηματικές ευκαιρίες για πρωτότυπες προτάσεις αξίας,
 • Κατανοούν τις σύγχρονες τάσεις συνεχούς ψηφιοποίησης διαβλέποντας την διαρκή εισδοχή ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά, καθώς και την ανάγκη ενστερνισμού ψηφιακής κουλτούρας ως παράγοντα επιβίωσης και επιτυχίας της επιχείρησης,
 • Αντιλαμβάνονται την σημασία της Τεχνητής Νοημοσύνης στην δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, αξιολογώντας παράλληλα τις προκλήσεις και τους κινδύνους από την πρόοδο της,
 • Διαθέτουν τα γνωστικά εκείνα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν επιχειρηματικές στρατηγικές προσανατολισμένες στην ψηφιακή καινοτομία και ψηφιακή επιχειρηματικότητα.

 

Θεματολογία Σεμιναρίου

Ενότητα 1:

 • Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικά Οικοσυστήματα
 • Καινοτόμα Ψηφιακά Επιχειρηματικά Μοντέλα
 • Ψηφιακές Επιχειρήσεις

 Ενότητα 2:

 • Διασπαστική ( Disruptive) Καινοτομία
 • Digital Innovation Management
 • Επίδραση Ψηφιακής Καινοτομίας

Ενότητα 3:

 • Το περιβάλλον της Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας
 • Τεχνολογικές εξελίξεις και Οφέλη για την Επιχείρηση
 • Ψηφιακή Καινοτομία και Ανθεκτικότητα Επιχειρήσεων

Ενότητα 4:

 • Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική
 • Ασφάλεια Πληροφοριών
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Ενότητα 5:

 • Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας
 • Industry 4.0 και Smart Factory
 • Στρατηγική για Ψηφιακή Καινοτομία

Ενότητα 6:

 • Case Studies
 • Ομαδική Προφορική Παρουσίαση
 • Αξιολόγηση Σεμιναρίου

 

Παρουσίαση

Κατά την διάρκεια της τελευταίας διάλεξης, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες, και θα προετοιμάσουν μια προφορική παρουσίαση διάρκειας 15 λεπτών. Κάθε ομάδα θα επιλέξει μια επιχείρηση από έναν κλάδο της επιλογής της, και θα εξετάσει με ποιόν τρόπο η επιχείρηση χρησιμοποίησε την Ψηφιακή Καινοτομία κατορθώνοντας να συνεχίσει απρόσκοπτα τις λειτουργίες της εν μέσω της πανδημίας του Covid-19.

 

Διάρκεια

20 ώρες | Δευτέρα εως Παρασκευή 18:00-21:00, Σάββατο 10:00-15:00

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση παρέχεται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης