Μάθετε πώς να προστατεύετε πληροφορίες στην ανάπτυξη του Microsoft 365. Αυτή η εκπαίδευση εστιάζει στη διακυβέρνηση δεδομένων και την προστασία των πληροφοριών εντός του οργανισμού σας. Η εκπαίδευση καλύπτει την εφαρμογή πολιτικών πρόληψης απώλειας δεδομένων, τύπους ευαίσθητων πληροφοριών, ετικέτες ευαισθησίας, πολιτικές διατήρησης δεδομένων και κρυπτογράφηση μηνυμάτων του Office 365 μεταξύ άλλων σχετικών θεμάτων. Η εκπαίδευση βοηθά τους εκπαιδευόμενους να προετοιμαστούν για την εξέταση Microsoft Information Protection Administrator (SC-400).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα του προγράμματος στον ιστότοπο fastlane.aic.edu.gr