ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Δώστε ώθηση στην καριέρα σας!

ΕΝΑΡΞΗ: 28 ΜΑΙΟΥ 2024

ΕΝΑΡΞΗ: 28 ΜΑΙΟΥ 2024

ΕΝΑΡΞΗ: 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ΕΝΑΡΞΗ: 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ΕΝΑΡΞΗ: 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ΕΝΑΡΞΗ: 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ΕΝΑΡΞΗ: 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ΕΝΑΡΞΗ: 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

ΕΝΑΡΞΗ: 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Στο ΔΙΕΘΝΕΣ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης παρέχουµε µια πληθώρα εκπαιδευτικών προγραµµάτων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της Κοινωνίας και της Ελληνικής Οικονομίας µε σκοπό οι εκπαιδευόµενοι να καταφέρουν να αξιοποιήσουν τις νέες επαγγελµατικές ευκαιρίες που δηµιουργούνται στον χώρο της απασχόλησης.

TOP