Η παρακίνηση αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της επιτυχημένης και αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Αν μπορείτε να ενθαρρύνετε, να πείσετε ή να αναπτύξετε τους ανθρώπους σας με τρόπους που να βελτιώνουν την αποδοτικότητα τους, τότε ο ρόλος σας ως μάνατζερ κρίνεται επιτυχημένος. Η παρακίνηση αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην ποιότητα και την αποδοτικότητα της εργασίας, εφόσον οι εργαζόμενοι που χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο παρακίνησης επιδεικνύουν υψηλότερη ικανοποίηση από την εργασιακή και την προσωπική ζωή.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες, σε διευθυντές και προϊσταμένους επιχειρήσεων και οργανισμών, σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, σε Team Leaders και Project Managers, σε ανώτερα στελέχη της διοίκησης, CEOs και COOs σε που ενδιαφέρονται για την παρότρυνση των εργαζομένων, και σε φοιτητές που επιθυμούν να εντρυφήσουν στην έννοια του Employee Motivation & Performance στον σύγχρονο εργασιακό χώρο.

 

Οφέλη

Μέσω του σεμιναρίου Motivation & Performance του Athens International College οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τις τεχνικές και μεθόδους παρακίνησης που δύνανται να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των εργαζομένων,
 • Κατανοούν τη σημασία της παρακίνησης των εργαζομένων από την διοίκηση της επιχείρησης ή του οργανισμού, την επίδραση της παρακίνησης στην αποδοτικότητα, καθώς και τον ρόλο του αποτελεσματικού ηγέτη στη διαδικασία της παρακίνησης,
 • Αντιλαμβάνονται την αξία της αναγνώρισης των οικονομικών, κοινωνικών, εργασιακών, ψυχολογικών παραγόντων που επηρεάζουν τον βαθμό παρακίνησης των εργαζομένων,
 • Γνωρίζουν τις κυριότερες θεωρίες της παρακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τους κρισιμότερους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων,
 • Αντιλαμβάνονται τον ρόλο της συνεχούς εκπαίδευσης των εργαζομένων στην βελτίωση της απόδοσης τους, καθώς και στην παγίωση της αφοσίωσης τους σε έναν οργανισμό που επενδύει σε εκείνους βελτιώνοντας εν τέλει την παρακίνηση τους,
 • Αξιολογούν την σημασία της παρακίνησης και της ανάπτυξης των εργαζομένων ως επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο που δύναται να αυξήσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων και να οδηγήσει την επιχείρηση στην επιτυχία.

 

Θεματικές ενότητες

 Ενότητα 1:

 • Ορισμός και σημασία της παρακίνησης
 • Στρατηγικές παρακίνησης
 • Θεωρίες της παρακίνησης

Ενότητα 2:

 • Κίνητρα στον εργασιακό χώρο
 • Ομάδες και παρακίνηση
 • Χρηματικά και Μη-χρηματικά κίνητρα

Ενότητα 3:

 • Ο ρόλος των προϊσταμένων στην παρακίνηση
 • Παρακίνηση και αποδοτικότητα
 • Μέθοδοι παρακίνησης εργαζομένων

Ενότητα 4:

 • Η διαδικασία της παρακίνησης
 • Παρακίνηση και Ανταμοιβή
 • Στοχοθεσία και παρακίνηση

Ενότητα 5:

 • Ο ρόλος της παρακίνησης στον εργασιακό χώρο
 • Μάνατζερ και αυτοπαρακίνηση
 • Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην αποδοτικότητα

Ενότητα 6:

 • Case Studies
 • Ομαδική Προφορική Παρουσίαση
 • Αξιολόγηση Σεμιναρίου

 

Παρουσίαση

Κατά την διάρκεια της τελευταίας διάλεξης, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες, και θα προετοιμάσουν μια προφορική παρουσίαση διάρκειας 15 λεπτών, παρουσιάζοντας το μοτίβο της παρακίνησης και τα είδη των κινήτρων στον εργασιακό τους χώρο, τις ενέργειες και τις συμπεριφορές που η διοίκηση ανταμοίβει, τον τρόπο που οι ίδιοι αντιλαμβάνονται την μορφή της ανταμοιβής, και αναλύοντας τις δικές τους προτάσεις σχετικά με την παρακίνηση και την βελτίωση της αποδοτικότητας στον εργασιακό τους περιβάλλον.

 

Διάρκεια

20 ώρες | Δευτέρα εως Παρασκευή 18:00-21:00, Σάββατο 10:00-15:00

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση παρέχεται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης