Ο κόσμος οδεύει προς την ουδετερότητα των εκπομπών άνθρακα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Αυτή η μεταμόρφωση φέρνει τεράστιες ευκαιρίες. Ενώ ορισμένες εταιρείες και κλάδοι θα δυσκολευτούν να προσαρμοστούν και τελικά θα εξαφανιστούν, άλλες θα ευδοκιμήσουν, θα γίνουν πρωταθλητές και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και πλούτο. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα έχετε γνώσεις για να γίνετε ο υπεύθυνος ηγέτης του μέλλοντος, ο οποίος νοιάζεται για την βιωσιμότητα της επιχείρησής του ως αποτέλεσμα της εταιρικής υπευθυνότητας. Το σεμινάριο θα καλύψει τα θέματα της Πράσινης Συμφωνίας από επιχειρηματική σκοπιά, παρέχοντας τόσο το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο όσο και αναλύοντας τις δεξιότητες και κρίσιμες ικανότητες ενός μάνατζερ για επιτυχημένες και βιώσιμες επιχειρήσεις.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων (General Managers, Chief Financial Officers), συμβούλους επιχειρήσεων και επιχειρηματίες, που επιθυμούν να διευρύνουν τους ορίζοντες της επιχείρησης τους αντιλαμβανόμενοι τις δυνατότητες και τις προοπτικές της βιωσιμότητας, αλλά και σε φοιτητές που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές, αποκομίζοντας πολύτιμες γνώσεις σχετικά με την ανάπτυξη κερδοφόρων και βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων, υπηρεσιών, και προϊόντων.

 

Οφέλη

Μέσω του σεμιναρίου Sustainability Management του Athens International College οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα του Sustainability Management, αλλά και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
 • Εξοικειωθούν με την έννοια της Βιωσιμότητας, και τους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις δύνανται να επωφεληθούν υλοποιώντας τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης,
 • Γνωρίζουν την σημασία της Βιωσιμότητας, και τους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να εστιάσουν σε αυτήν το επιχειρηματικό τους μοντέλο,
 • Αξιολογήσουν τις ευκαιρίες ανάπτυξης που παρουσιάζονται για μια επιχείρηση που αναπτύσσει ως βασική στρατηγική της την Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης,
 • Αναγνωρίζουν τα κριτήρια και τους δείκτες μέτρησης της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων,
 • Κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμόζονται σε ολοένα αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανόνες, αξιολογόντας τις περιβαλλοντικές πολιτικές στο πλαίσιο μιας ανάλυσης κόστους-οφέλους.

 

Θεματολογία Σεμιναρίου

Ενότητα 1:

 • Έννοια του Sustainability Management
 • Πυλώνες της Βιωσιμότητας (Environmental, Social, Economic, Governance)
 • Οικονομικές Αρχές της Βιωσιμότητας

Ενότητα 2:

 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Στρατηγικές Βιωσιμότητας
 • Βιωσιμότητα στις αλυσίδες αξίας

Ενότητα 3:

 • Ηγεσία και Sustainability Management
 • Σχεδιασμός Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG)
 • Stakeholder Engagement (εμπλοκή ενδιαφερομένων μερών)

Ενότητα 4:

 • Επιχειρηματική Ηθική για Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη
 • Βιώσιμη Ανάπτυξη από επιχειρηματική σκοπιά
 • Βασικές αρχές στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης

Ενότητα 5:

 • Τα Οικονομικά της Οικολογίας και της Κλιματικής Αλλαγής
 • Κριτήρια και Δείκτες Βιωσιμότητας
 • Περιβαλλοντική Πολιτική και Sustainability Management

Ενότητα 6:

 • Case Studies
 • Ομαδική Προφορική Παρουσίαση
 • Αξιολόγηση Σεμιναρίου

 

Παρουσίαση

Κατά την διάρκεια της τελευταίας διάλεξης, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες, και θα προετοιμάσουν μια προφορική παρουσίαση διάρκειας 15 λεπτών, επιλέγοντας μια επιχείρηση εντός του κλάδου της επιλογής τους, παρουσιάζοντας τον τρόπου με τον οποίο, μέσω της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, κατάφεραν να δημιουργήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

 

Διάρκεια

20 ώρες | Δευτέρα εως Παρασκευή 18:00-21:00, Σάββατο 10:00-15:00

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση παρέχεται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης